Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Általános tájékoztató – az országgyűlési képviselők választásáról 2018

Tisztelt Választópolgárok!

Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 2. sz. melléklete határozza meg az országgyűlési egyéni választókerületek sorszámát, székhelyét és területi beosztását.

A törvény alapján Győrújbarát Község  a Győr-Moson-Sopron megyei 02. sz. országgyűlési egyéni választókerület települése.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. §-a alapján a Helyi Választási Iroda vezetője határozatban állapította meg a szavazókörök számát, sorszámát, területi beosztását és címét, amely döntés alapján Győrújbaráton az 1-4. számú szavazókörökben élhetnek választójogukkal a választópolgárok.

Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy néhány esetben módosult a szavazókörök címe, ill. a szavazóhelyiség elnevezése. 

 1. szavazókör átkerült a Védőnői Szolgálat épületébe, Győrújbarát, István u. 76. sz. alá.

E változások miatt a szavazás előtt a Nemzeti Választási Iroda által kiküldött értesítőn mindenképpen győződjenek meg arról, hogy a lakcímük szerinti szavazókör címe megváltozott-e!

A települési szintű lakóhellyel rendelkező, valamint az átjelentkezés útján szavazó választópolgárok továbbra is a 003. számú szavazókörben (Civilház, Veres P. u. 7. ) élhetnek választójogukkal.

A 2018. február 9-ig szavazóköri névjegyzékbe vett választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja névjegyzékbe vételükről. Az értesítő megküldésének határideje: 2018. február 19.

Azokat a választópolgárokat, akik 2018. február 9-ét követően létesítenek lakóhelyet a településen, a győrújbaráti Helyi Választási Iroda fogja tájékoztatni – értesítő megküldésével – a névjegyzékbe vételükről.

Az a választópolgár, aki – annak ellenére, hogy szerepel a szavazóköri névjegyzékben – nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette új értesítőt igényelhet a Helyi Választási Irodától.

központi névjegyzékben szereplő adataik módosításával kapcsolatban (nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása) kérelem benyújtható be személyesen a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes helyi választási irodánál, levélben (postacím: Helyi Választási Iroda 9081 Győrújbart, Liszt F. u. 9.), vagy a választások hivatalos honlapján www.valasztas.hu is a lakóhely szerinti helyi választási irodához.

Nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel

Ha a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely nemzetiséghez (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és ukrán) tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének a megnevezése, továbbá, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni. E nyilatkozat alapján a választópolgár – amennyiben a Nemzeti Választási Iroda az adott nemzetiség országos nemzetiségi önkormányzata által állított listát nyilvántartásba vette – pártlistás szavazólap helyett az adott nemzetiség szavazólapjára adhatja le szavazatát.

Az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék is tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján az országgyűlési képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Fogyatékossággal élő választópolgárok joggyakorlásának elősegítése

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény a fogyatékossággal élő választópolgár részére lehetővé teszi, – választójogának gyakorlásához szükséges – speciális segítség (Braille-írással készített értesítő, szavazósablon biztosítása, választójog gyakorlásával kapcsolatos könnyített formában megírt tájékoztató, akadálymentes szavazókörbe történő áthelyezés, amennyiben a lakcíme szerinti szavazókör nem akadálymentes) igénylését.

Akadálymentes szavazókörök az alábbiak:

 1. szavazókör: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Irodája, Kultúrház, Győrújbarát, Fő u. 1.
 2. szavazókör:  Pitypang Óvoda és Konyha, Győrújbarát  Mélykút utca 1.
 3. szavazókör: Győrújbarát Civilház, Győrújbarát, Veres Péter u. 7.

 szavazóköri névjegyzékben szereplő adatok módosításával kapcsolatban – a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeknél meghatározott módokon – az alábbi ügyekben nyújtható be kérelem:

 • átjelentkezés iránti kérelem 2018. április 6-án 16.00 óráig
 • mozgóurna iránti kérelem
  • a Helyi Választási Irodához 2018. április 6-án 16.00 óráig,
  • a lakóhely szerinti szavazókör Szavazatszámláló Bizottsághoz 2018. április 8-án 15.00 óráig
 • külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem 2018. március 31-én 16.00 óráig

Átjelentkezés iránti kérelem:

Azok a választópolgárok, akik a választás napján Magyarországon, de magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni kérhetik a tartózkodási hely szerinti névjegyzékbe vételüket. A törvény lehetővé teszi, hogy a tartózkodási helyen történő szavazáskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!

Az átjelentkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör: 003. sz. szavazókör (Győrújbarát, Veres P. u. 7. , Civilház)

Mozgóurna iránti kérelem

A szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár vagy meghatalmazottja (a meghatalmazás csatolásával) nyújthat be mozgóurna biztosítása iránti kérelmet. Mozgóurna csak írásban kérhető!

Kérelmét a szavazás napja előtt, legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig, a helyi választási irodához, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani. Az írásbeli kérelmet bárki eljuttathatja a választópolgár helyett a Helyi Választási Irodához vagy a Szavazatszámláló Bizottsághoz (pl. rokona, ismerőse).

 Azoknak a választópolgároknak, akik előre láthatóan a szavazás napján kórházban lesznek és élni kívánnak választójogukkal, átjelentkezéssel ÉS mozgóurnával tudnak szavazni. Először átjelentkezési kérelmét kell benyújtani a Választási Irodához, mely alapján átkerül az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt 003. sz. szavazókör névjegyzékébe.

Ezt követően a Választási Irodától vagy a kijelölt szavazókör SZSZB-jétől kérhetik, hogy választójoga gyakorlása céljából a választás napján mozgóurnával felkeressék.

Ugyanígy kell eljárnia annak a választópolgárnak, aki Győrújbarát  területén belül tartózkodik ugyan a választás napján, de lakóhelyétől eltérő címre igényli a mozgóurna kivitelét.

Aki a mozgóurnával szavazók jegyzékére felvételt nyert, és arról nem kérte a törlését legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig, nem szavazhat a lakóhelye szerinti szavazókörben!

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelem

Azok a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak szavazni, kérhetik külképviseleti névjegyzékbe történő felvételüket. Így Magyarország nagykövetségein vagy főkonzulátusán szavazhatnak.

A Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) célszerű meggyőződni arról, hogy Magyarország mely nagykövetségén, illetve főkonzulátusán működnek külképviseleti választási irodák. Ennek ismeretében nyújtsák be kérelmüket a külképviseleti névjegyzékbe vételre vonatkozóan.

Bármilyen egyéb kérdésükkel forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához!

Győrújbarát Helyi Választási Irodájának vezetője:

Harmath Hajnalka jegyző
Tel.:   96/543-651
Fax:   96/355-044
e-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu

 

 • szavazatszámláló bizottságokkal kapcsolatos információk,
 • mozgóurna kérelmek leadása 2018.04.06-án 16.00 óráig
 • választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése

 

Központi névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon 8.00 – 16.00 óráig:

 • nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem,
 • segítség igénylése a választójog gyakorlásához,
 • személyes adatok kiadásának megtiltása.

Szavazóköri névjegyzék vezetésével kapcsolatban munkanapokon ügyfélfogadási időben:

 • átjelentkezési kérelem benyújtása,
 • külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem benyújtása.
 • új értesítő igénylése, amennyiben nem kapta meg az értesítőt, vagy azt elveszítette

Telefon:  96/543-651
Fax:           96/355-044
e-mail: jegyzo@gyorujbarat.hu

 

 

                                                                                                                              Harmath Hajnalka sk.
Helyi Választási Iroda

vezetője