Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Felhívás Civil Szervezetek részére !!! FONTOS !!!

Tisztelt Alapítványi, Egyesületi Vezetők!

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedjék meg, hogy felhívjuk szíves figyelmüket az alábbiakra:

Megjelent a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat (továbbiakban: Törvényjavaslat).

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 11. § rendelkezése előírja az alapítványok és egyesületek részére létesítő okirataiknak az új Ptk. hatályos rendelkezéseihez való igazítását 2016. március 15-ig.

 Jelenleg 52.922 azon szervezetek száma országosan, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek. Ez a szám az összes nyilvántartott civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek számának mintegy 65%-a .A törvényjavaslat indokolása alapján javasolják a Ptk. 11. § (1) bekezdésében – és ezzel összhangban a 11. § (3) bekezdésében is – az egyesületek és alapítványok számára a létesítő okiratuk módosításához előírt jogszabályi határidőt 2017. március 15-ére módosítani.

 Kérem a Tisztelt érintett Egyesületeket és alapítványokat a jogszabályi változások figyelemmel kísérésére, illetve, hogy gondoskodjanak az alapító okiratok  törvényi előírásainak megfeleltetésére.

Győrújbarát, 2016. 02. 24.

Köszönettel és tisztelettel:

 

Szalóki Géza sk.

Győrújbarát Község Önkormányzata

Polgármestere