Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Hírdetmény – Beiratkozás győrújbaráti Pitypang Óvoda

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a győrújbaráti Pitypang Óvodában a 2017/2018-os nevelési évre az óvodai beíratás a következő időpontokban lesz:

2017.  április 19-én (szerdán) 8.00-18.00 óráig

2017.  április 20-án (csütörtökön) 8.00-16.00 óráig

Helye: Pitypang Óvoda Győrújbarát, Liszt F. u. 26.

Ezen időpontban beíratásra kerülnek azok a kisgyermekek, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Kérem a Szülőket, a beíratásra hozzák magukkal:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy amennyiben rendelkezik személyazonosító hatósági igazolványát
  • a gyermek lakcím igazoló kártyáját
  • a gyermek TAJ kártyáját
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

 

Győrújbarát, 2017. március 7.

                                                                  Gallainé Czeiter Ildikó

                                                                           óvodavezető