Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Pályázat – könyvelő munkakör betöltésére

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

Könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron Megye, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A számviteli törvény és az államháztartási szervezetekre vonatkozó végrehajtási rendeletben foglaltaknak megfelelő könyvelési feladatok. Az önkormányzat és intézményeinél alkalmazott ASP pénzügyi rendszer használata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői,  mérlegképes könyvelő szakképesítés,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         nagyfokú önállóság, precizítás

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i), a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálásban összefüggő kezeléséhez hozzájárul, pályázat elnyerését követően 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Harmath Hajnalka jegyző nyújt, a 96/543-651 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak  Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9 ). Kérjük a borítékon feltüntetni „Könyvelői álláspályázat”.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelennek nyilvánítás jogát fenntartja.

 

Győrújbarát, 2018. február 9.

 

Harmath Hajnalka s.k.

jegyző