Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Győrújbarát településrendezési eszközök módosítása

A 3737 hrsz-ú kertes mezőgazdasági terület általános mezőgazdasági területbe való átsorolása

(Munkaszám: 17066)

Győrújbarát Község Polgármestere – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) 29/A. § (2) bekezdése előírása alapján, és Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, az arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól 5/2017.(III.16.) rendeletében foglaltak szerint – a 17066 munkaszámú „Győrújbarát településrendezési eszközök módosítása” dokumentációt egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában partnerségi véleményezésre bocsátja.

A módosítási anyag véleményezési dokumentációja teljes terjedelmében megtekinthető itt, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Hivatalban, Radics Tamás műszaki ügyintézőnél.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2017. augusztus 8. 16.00

Helyszín: Timaffy László Művelődési ház, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2017. augusztus 16-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

– Írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.) történő megküldésével,

– elektronikus levélben történő megküldéssel a muszaki@gyorujbarat.hu e-mail címre.

Győrújbarát, 2017. július 27.

Szalóki Géza sk.

polgármester