Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Partnerségi hirdetmény és lakossági fórum meghívó

Győrújbarát Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet)29/A. § (2) bekezdése értelmében a 16129 munkaszámú „Győrújbarát településrendezési eszközök módosítása” egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszában partnerségi véleményezésre bocsátja.

A módosítási anyag véleményezési dokumentációja teljes terjedelmében megtekinthető itt, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Hivatalban, Radics Tamás műszaki ügyintézőnél.

A témával kapcsolatos lakossági fórum időpontja: 2017. február 13. 16.00

Helyszín: Timaffy László Művelődési ház, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

A közzétett tájékoztató alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2017. február 21-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

– Írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal címére (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.) történő megküldésével,

– elektronikus levélben történő megküldéssel a muszaki@gyorujbarat.hu e-mail címre.

Győrújbarát, 2017. február 2.

Szalóki Géza

polgármester