Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Kerékpárút

Kedvezményezett: Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
Projekt címe: GYŐRÚJBARÁT KÖZPONT ÉS KISBARÁT TELEPÜLÉSRÉSZT ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-GM-2016-00005
Támogatás mértéke: 100%
Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft
Tervezett befejezési dátum: 2019.06.03.

A kerékpárút építése, valamint a hozzá kapcsolódó szemléletformálás hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető település kialakításához, valamint az EU2020 és az NKI fejlesztési stratégiához. Hozzájárul a TOP 3. prioritás eredményindikátorainak eléréséhez. A kerékpáros-barát fejlesztés élhetőbb városi (győri) agglomerációt és élhetőbb nagyközséget eredményez, továbbá környezetbarát közlekedési eszközök használatára ösztönöz a munkába- és iskolába járók körében.

Önállóan támogatható tevékenységek műszaki tartalma: A közel 7 ezer lakosú nagyközség Győr-Moson-Sopron megye legnépesebb faluja. A község két településrészét – Kisbarátot és Nagybarátot – összekötő, 83129 számú országos közút (a Fő utca) nagyon forgalmas – 5.113 egységjármű/nap (!) – és rendkívül balesetveszélyes. A tárgyi projekt keretében kerékpárút épülne a kisbaráti Zrínyi u. – Fő u. csatlakozástól (a tűzoltó szertártól) a nagybaráti Fő utca – Veres P. u csatlakozásig, azaz a nagyközség központjáig (ahol több intézmény, köztük a település iskolája is található).

A fejlesztést a felhívásnak megfelelően valósítja meg az önkormányzat a 3.1.3 tevékenységekkel együtt. Az ide vonatkozó jogszabályok és az esélytudatosságot is szem előtt tartva egy fenntartható 1,227 km közlekedésbiztonsági beruházás valósul meg. A község a projekt keretében szemléletformálási kampányt (a közlekedési kultúra színvonalának emelése érdekében) is tervez megvalósítani.

A Győrből kiköltöző lakosok miatt folyamatosan növekszik a település lélekszáma. Az önkormányzat megteremti a megfelelő életminőség feltételeit, amelyekhez kiválóan és szorosan hozzájárulhatna a jelenlegi projekt is. Az új kerékpárút fenntartása hosszútávon biztosított, erre az önkormányzat garanciát vállal.

A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartva, a természeti értékeket nem károsítva kerül megvalósításra a projekt. Klímakockázattal nem számol a projekt, valamint a megvalósulás eredményét sem veszélyezteti extrém időjárási esemény. Élővizet és vízbázist nem érint a beruházás, továbbá belterületen és nem zöldmezős fejlesztésre kerül sor. A projekt a terület-specifikus értékelési szempontok mindegyikének megfelel. A kerékpárút építéssel a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósul meg.

A fejlesztés illeszkedik a község esélyegyenlőségi programjához, valamint a megye területfejlesztési programjához (MTP) és az integrált fejlesztési programjához (ITP) is. A projekt kapcsolódik megyei ITP 3. prioritása (Baross Program), 4. prioritása (Timaffy Program), 5. prioritása (Göcsei Program) és 6. prioritása (Esterházy Program) specifikus céljaihoz.

A projekt illeszkedik
– az MTP 2. prioritásának innováció térnyerésének előmozdítása 2.1 intézkedésének helyi gazdaságfejlesztés és innováció elnevezésű 2.1.1 gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program projektcsomagjához, mivel a beruházás megvalósulásával a település és a megyeszékhely munkahelyei és szolgáltatásai egyaránt könnyebben és biztonságosabban elérhetővé válnak a győrújbaráti és a környékbeli lakosok számára,;

– az MTP 2. prioritásának innováció térnyerésének előmozdítása 2.2. intézkedésének a turisztikai kínálat feltételeinek javítása 2.2.3 aktív turizmusfejlesztési program projektcsomagjához, mivel a beruházás megvalósulásával egy láncszemmel több elkészül a megye hiányzó kerékpáros hálózatához és a sokorói dombok zöldövezete környezetbarát közlekedési eszközzel elérhetőbbé válik;

– az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.1. intézkedésének Közúti fejlesztések 3.1.3 belterületi utak fejlesztése program projektcsomagjához, mivel a tárgyi fenntartható közlekedésfejlesztés tehermentesíti a belterületi úthálózatát (leveszi annak legforgalmasabb szakaszáról a kerékpárosokat);

– az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.5. intézkedésének Kerékpáros közlekedés 3.5.1 kerékpárút-hálózat kialakítása, a határon átnyúló kapcsolatok kiépítése projektcsomagjához, mivel a tárgyi kerékpárút építés nyomán az EuroVelo 6 jelű nemzetközi kerékpárútról Győrnél Pannonhalma a Bakony és a Balaton irányába leágazó biciklisek a Sokoró-menti településeket biztonságosabb útvonalon érinthetik;

– az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.6 intézkedésének centrumok elérhetősége 3.6.1 elővárosi közlekedéshálózat projektcsomagjához, mivel a kerékpárút építés a város agglomerációs forgalmát kedvezően érinti;

– az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása

3.6 intézkedésének centrumok elérhetősége 3.6.2 kistérségi közlekedésfejlesztés projektcsomagjához, mivel a győrújbaráti kerékpárút-építés pozitív hatással lesz szomszédos és közeli (győri, pannonhalmi és téti járásbeli) településeire irányuló szabadidős és sport bicikli forgalomra.

Összefoglalva a kerékpárút építés Győrújbarát legforgalmasabb útja, a 83129 jelű országos közút átkelési szakasza mellett. A Győrújbarát községközpont és a Kisbarát településrész közötti Fő utcában. Győrújbarát Község Önkormányzata (a projektmenedzseri feladatokat ellátó konzorciumi partnere, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével) a közút szelvényezés szerinti bal oldalán 1227 m hosszú kétirányú kerékpárút létesít. A 6 mérföldkőre bontott projekt keretében megvalósul a fejlesztés tartalmi-műszaki előkészítése (Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készül, megtörténik a területszerzés, és a kidolgozandó a műszaki tervek egyeztetése, majd engedélyeztetése); lezajlik a közbeszerzés; az engedélyezett paraméterekkel (szélesség, pályaszerkezet, stb.) megvalósuló a kerékpárút. A fejlesztés eredményeként a közlekedésbiztonság jelentősen javul: sikerül szétválasztani a jelenleg közös pályán (a keskeny közúton) zajló nagy gépjárműforgalmat és nagy bicikliforgalmat. Az új kerékpárúton már biztonságosan közlekedhetnek a biciklisek: az utcában található iskolába a tanulók és tanáraik, a községközpont intézményeibe és üzleteibe a kisbaráti településrész lakói, a Győrbe ingázó dolgozók és tanulók, valamint a baráti „hegyeket” felkereső turisták és sportkerékpárosok.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósul meg.

A Támogatási Szerződés a 2017.06.07-én hatályba lépett.