Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
A Baráti Bölcsőde épületbővítése

Pályázati konstrukció: TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
Pályázat címe: A Baráti Bölcsőde épületbővítése
Kedvezményezett neve: Győrújbarát Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.
Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnyert támogatás: 135 213 565 ft
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap
A projekt célja: A Baráti Bölcsőde épületbővítése
Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága
Kapcsolat: Kóbor Attila polgármester
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.03.31

1. mérföldkő

2. mérföldkő

3. mérföldkő

4. mérföldkő

A projekt rövid összefoglalása

A projekt átfogó célja a TOP célkitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.
További cél a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a Baráti Bölcsődében (9081 Győrújbarát, Gólyahír utca 2.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magában foglalja. Stratégiai célként fogalmazható meg hosszú távon a község közszolgáltatásai színvonalának emelése, ezáltal a lakosság komfortérzetének növelése, a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése. További operatív célok: a bölcsődés korú gyermekek ellátási körülményeinek javítása, a családokkal közösen a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki fejlődésének biztosítása, az egyéni sajátosságok figyelembevételével; modern, gyermekbarát infrastruktúra kialakítása, továbbá az akadálymentes környezet biztosítása.
Győrújbarát Község Önkormányzata a meglévő bölcsőde épületét (Baráti Bölcsőde) tervezi bővíteni 2 db foglalkoztató szobával, valamint kiegészítő funkciókkal. Az épület eltolt félnyeregtetőt kap, zöldtetős és lapostetős kiemeléssel, előtetőkkel. A bővítés a meglévő épülethez hasonlóan földszintes kialakítású. A bővítés földszinti nettó alapterülete: 245,47 m2 + terasz: 54.60 m2.
Az új bútorok, berendezési tárgyak, készségfejlesztő játékok, szemléltető eszközök a kisgyermekek több alapvető életkori sajátosságainak, képességeinek fejlesztéséhez járuljanak hozzá. Udvari játékok, mozgásfejlesztési eszközök beszerzése is cél. A főbejárat mellé kerékpár tárolót kívánunk beépíteni. A bővített épületrészen riasztórendszer kiépítése tervezett. A fejlesztés eredményeként új férőhelyek létesülnek. A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett, valamint a költségvetés megfelel a Felhívásban meghatározott költségkorlátoknak.

A közel 200 milliós beruházással duplájára nőtt a bölcsődei ellátásba felvehetők száma településünkön. A projekt 135 millió forintos kormányzati forrásból és az önkormányzat közel 60 millió forintos önerejéből valósult meg.

Az épület hivatalos átadása 2021. október 1-jén megtörtént.

DCIM\100MEDIA\DJI_0692.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0699.JPG