Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal

*9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. Tel.: 96/543-651

E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

Tájékoztató

a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízilétesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

 

 1. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

 

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (I. számú melléklet)
 • Adatlap (ásott vagy fúrt kút)
 • Helyszínrajz
 • Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

 

 

 1. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (II. számú melléklet)
 • Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút)
 • Helyszínrajz
 • Fúrt kút esetében:
 • A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

 

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (III. számú melléklet)
 • Helyszínrajz
 • Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

 

 

Győrújbarát, 2018-10-08

 

Harmath Hajnalka sk.

jegyző

Letölthető mellékletek :

zip formátumban, szerkeszthető word dokumentum: >>>

pdf formátum : >>>

Tervező mérnökök elérhetősége :

 

Tervező mérnök

 

elérhetősége 1 elérhetősége 2
Greguss András greguss.andras@gmail.com 30/474-9758

 

Gombás Károly   70/631-6768

 

Dobos Szabolcs dobos.szabolcs@penta-plan.hu 20/429-0888

 

Borbély Péter borbelyp@vidra.hu 96/510-480

 

Bartal György bartal@vidra.hu 96/510-480

 

Barcsai Éva Magdolna barcsaie@vidra.hu 96/510-480