Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlati felhívás – Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek operatív ellenőrzésének elvégzése

Győrújbarát Község

Önkormányzata

 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044

 

Ajánlati felhívás

 Győrújbarát Község Önkormányzata

Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek operatív ellenőrzésének elvégzése

címmel indított egyszerű beszerzési eljárásában

 1. A szerződéshez rendelt elnevezés:

 

Győrújbarát Község Önkormányzata kezelésében lévő, Győrújbarát közigazgatási területeire kihelyezett játékeszközök karbantartása, dokumentumok elkészítése (78/2003. (XI.27.) GKM rendelet alapján), valamint az eseti javítások előzetes felmérés és az azt követő megrendelés alapján történő elvégzése.

 1. A teljesítés helye:

Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek: Csordahajtó tetején; Erzsébet utcai játszótér; Kiáltóhegyi játszótér; Orvosi rendelő udvara – István utca; Civilház udvara – Veres Péter utca; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola; Baráti Bölcsőde; Pitypang Óvoda – Óvoda utca, Mélykút utca, Liszt Ferenc utca, Veres Péter utca; Művelődési Ház – Liszt Ferenc utca.

 1. A szerződés tárgya, mennyisége:

Karbantartási és javítási szerződés Győrújbarát Község Önkormányzata kezelésében lévő, Győrújbarát közigazgatási területeire kihelyezett játékeszközök karbantartására, valamint az eseti javítások előzetes felmérés és az azt követő megrendelés alapján történő elvégzésére.

 1. Havi rendszerességgel elvégzendő feladatok:
 • A feltárt balesetveszély megszüntetéséről azonnal intézkedni.
 • Bejelentések alapján felmerült hibák, vandalizmus okozta rongálások sürgős javítása (árajánlat alapján)
 1. Negyedéves rendszerességgel elvégzendő feladatok:
 • Ütéscsillapító területen az idegen tárgyak eltávolítása, az ütéscsillapító homok ásással történő fellazítása.
 • A homok ütéscsillapító felületek fellazítása.
 • Homokozókból az idegen tárgyak eltávolítása és a homokot ásással történő fellazítása.
 • Járófelületek, csúszófelületek, mászó felületek, ülőfelületek ellenőrzése, hogy van-e rajta külsérelmi nyom, felszálkásodás. Ha van, ezek elhárítása. Csavarok, kötőelemek és feszítőelemek ellenőrzése, szükség szerint pótlása, cseréje, utánhúzása.
 • Szerkezeti részek (tartó oszlopok, hevederek, kapaszkodók) stabilitásának ellenőrzése, rögzítő csavarok utánhúzása.
 • Forgó alkatrészek, csapágyak ellenőrzése, zsírozása, olajozása.
 • Mászókötelek, kötélhálók ellenőrzése (található-e rajta szakadás, kopás, rojtosodás), szükség szerinti javítása.
 • A láncok átvizsgálása, és szükség szerinti javítása.
 • Az eszközök festése állapotának ellenőrzése. (A szükséges festési munkálatok árajánlat alapján történő elvégzése.)
 • Azon karbantartási műveletek elvégzése, amit a gyártó külön előír.
 • Az elvégzett feladatoknak és a rá tett intézkedéseknek, észrevételeknek a karbantartási naplóba történő dokumentálása. Fotó-dokumentáció készítése mindenről, majd az egész negyedéves dokumentáció 1 példányának a Megrendelő részére történő átadása.
 • A cserére, pótlásra vagy javításra szorult alkatrészek listájának összeállítása és az új alkatrészek pótlására árajánlat benyújtása.
 • A felmerülő garanciális és reklamációs ügyek intézése.
 • Kapcsolattartás a játékeszközt gyártó, forgalmazó cég képviselőjével.
 1. Vállalkozó feladata a karbantartási dokumentáció vezetése (negyedéves ellenőrzés), a jogszabályban előírt rendszeres ellenőrzés, szükség esetén az eszközök javítása, erről hivatalos dokumentáció készítése.
 2. A napi szemrevételezési feladatokat a megrendelő látja el.
 3. Vállalkozó feladata a 4 évente kötelező, akkreditált szerv által elvégzendő feladat lebonyolítása. (Megrendelővel történő egyeztetés alapján megrendeli azt.)
 4. Árajánlat tartalma:
 • Negyedéves szemrevételezés díja (Ft/negyedév)
 • Eseti javítások rezsidíja (Ft/óra)
 • Eseti javítás megkezdésének megrendeléstől számított ideje (óra)
 • Feltárt hibák javításának díja
 • TÜV Rheinland felülvizsgálat díja
 1. Műszaki kapcsolattartó: Kolozsvári Gábor településmérnök (+36 20 457 8555; +36 96 543 651, 12-es mellék)
 2. Az ajánlat beérkezési határideje: 2020. február 27. (csütörtök) 16 óra
 1. Az ajánlatot kérjük postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban vagy emailben eljuttatni az alábbi címre:

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal,

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

aljegyzo@gyorujbarat.hu

Borítékon kérjük feltüntetni: „Árajánlat – Győrújbarát közigazgatási területén lévő játszóterek operatív ellenőrzésének elvégzése

 1. Bírálati és döntési szempont: legkedvezőbb ár, megfelelő műszaki tartalom.
 2. A beérkezett ajánlatokról történő döntést Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan a március 12-én tartandó ülésén hozza meg.
 3. Szerződéskötés várható időpontja: 2020. április 1.

A pályázati felhívás kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Győrújbarát, 2020. február 6.

 

Kóbor Attila sk.

polgármester