Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlati felhívás – Győrújbarát Község Idegenforgalmi Stratégiája 2021-2025 időszakra
Győrújbarát Község

Önkormányzata

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044

 Ügyiratszám 123/5402-1/2020.

Ajánlati felhívás

Győrújbarát Község Önkormányzata

„Győrújbarát Község Idegenforgalmi Stratégiája 2021-2025 időszakra –

A település régióba ágyazott szerepe, lehetőségei és

jövőbeni irányai az idegenforgalom területén”

elkészítésére

Győrújbarát Község Önkormányzata a Képviselő-testület 19/2020. (II.13.) határozata alapján egyszerű beszerzési eljárásban, nyílt pályázatot ír ki a település 2021-2025. közötti időszakra vonatkozó Idegenforgalmi Stratégiájának elkészítésére, „A település régióba ágyazott szerepe, lehetőségei és jövőbeni irányai az idegenforgalom területén” alcímmel.

A pályázat célja:

A település jövőjét részben meghatározó idegenforgalmi irányok meghatározása, stratégiába ágyazása. A stratégia a helyi tradicionális értékek mellett az új lehetőségek, vendégeket vonzó attrakciók és szolgáltatásokat vizsgálja, amely Győrújbarát vendégfogadó képességét növelheti. A pályázat készítője a község idegenforgalmi adottságainak objektív felmérését követően, azt a régió adottságai szerint készíti el, a település határain kitekintve is vizsgálja. A helyi szakmai szereplők bevonásával aktív és megvalósítható terv készül, amely további területek helyi stratégiáinak kapcsolódását is lehetővé teszi.

Fontos szempont a környezettudatosság és az innováció helyes arányának megtartása.

A pályázónak ismernie kell a nemzetközi és országos szakmai trendeket és irányokat, így a készülő stratégia a később kiírásra kerülő pályázatok feltételeinek is megfelelhet és benyújtható majd.

Az ajánlatot kérjük postai úton vagy személyesen, lezárt borítékban eljuttatni az alábbi címre:

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal,

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

 Borítékon kérjük feltüntetni: „Árajánlat – Győrújbarát Község Idegenforgalmi Stratégiája 2021-2025 időszakra”

Az ajánlat beérkezési határideje: 2020. március 31. (kedd) 16 óra

Kapcsolattartó: Horváth Attila (tel. +36 96 543-651/21. mellék)

Bírálati és döntési szempont: legkedvezőbb ár, megfelelő szakmai tartalom.

A beérkezett ajánlatokról történő döntést Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete várhatóan a 2020. április 16-án tartandó ülésén hozza meg.

Szerződéskötés várható időpontja: 2020. április 28.

A pályázati felhívás kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

Győrújbarát, 2020. március 11.

 

Kóbor Attila

polgármester