Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlati felhívás – közbeszerzési eljárás lebonyolítása
Győrújbarát Község

Önkormányzata

 

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044

Ügyiratszám: 5203-1/2020.

Melléklet: 1 pld pályázati kiírás

(Győrújbarát Önkormányzata által bölcsődebővítés tárgyban indított közbeszerzési eljárás lebonyolítása)

Ajánlati felhívás

Győrújbarát Község Önkormányzata által 5203/2020. számon, 

Győrújbarát Önkormányzata által bölcsődebővítés tárgyában

 indított közbeszerzési eljárás lebonyolítása

Az ajánlattétel tárgya:  

Győrújbarát Önkormányzata által bölcsődebővítés tárgyában indított közbeszerzési eljárás lebonyolítására

Az ajánlatkérés

Ajánlattevőt kérjük, hogy a mellékelt árazatlan költségvetés kiírásban szereplő tartalomra tegyenek ajánlatot.

Ajánlattételi kiírás általános pályázati feltételei:

 

 1. Ajánlattevő a pályázat kiíró által átadott tartalom komplett elkészítésével tud érvényes ajánlatot tenni.

Benyújtandó ajánlat tartalmi elemei:

 • Ajánlattételi nyilatkozat
 • Árajánlat
 1. A mellékelt tartalomban szereplő árajánlat szerint.
 2. Amennyiben az ajánlati felhívásban ajánlattevő tartalmi hibát, illetve hiányosságot állapít meg, akkor erre ajánlattevő köteles póttételt képezni és ajánlatában e póttételre is ajánlatot adni.
 3. Szakmai alkalmasság igazolása:

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell valamennyi a költségvetésben szereplő kiírás szerinti közbeszerzés lebonyolítással kapcsolatos jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Igazolás módja: az Ajánlattételi nyilatkozatban meg kell nevezni a szakembereket.

 1. Alkalmasság igazolása:

Referencia igazolás benyújtása az ajánlatkérés megküldésének napját megelőző 2 éven belül teljesített ,legalább évente 1 M Ft összegű, a beszerzés tárgyában végzett munka.

 • Alkalmasság igazolását szükséges dokumentumok
 • Nyilatkozat az ajánlati feltételek elfogadásáról.
 1. Egyéb feltételek:

Ajánlattevőnek tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkeznie kell.

 1. Számla kifizetése: számla befogadásától számított 30 naptári napra, utalással. A számla befogadásának feltétele a megrendelő részéről kiállított teljesítés igazolás bemutatása.

Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

 1. Amennyiben Ajánlattevő igényli, lehetőséget biztosítunk a helyszín megtekintésére továbbá, amennyiben Ajánlattevőnek a munkával kapcsolatosan kérdése van, azzal keresse Papp Gabriella aljegyzőt. (96/543-651)  aljegyzo@gyorujbarat.hu
 2. Ajánlat beérkezési ideje: 2020.  március 04. (szerda)  12,00 óra.
 1. A fenti időpontra az ajánlatnak a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalba (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.) kell beérkeznie!
 1. Bírálati és döntési szempont: legkedvezőbb ár, megfelelő tartalom.
 1. Az ajánlatok közül való döntést Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a legközelebbi ülésén hozza meg.

Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy pályázata nyertessége esetén a szerződés aláírásának feltétele, hogy sem önkormányzati, sem a Nemzeti Adóhivatal felé nem rendelkezik adótartozással, ezt a pályázó legkésőbb a szerződéskötés időpontjában adóigazolással köteles igazolni.

Kiíró a pályázat eredménytelené nyilvánításának jogát fenntartja.

Melléklet innen letölthető :

1. mell. Beadott projektadatlap

Győrújbarát,  2020. február 25.

 

Kóbor Attila sk.

polgármester