Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Ajánlattételi felhívás – tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására, valamint tűzvédelmi eszközök és berendezések karbantartására

Győrújbarát Község Önkormányzata

 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Tel: 96/543-651, Fax: 96/355-044

E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

Ügyiratszám: 123/345-1/2021.

 

 

Ajánlattételi felhívás

 

Győrújbarát Község Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárás keretében

nyilvános pályázatot hirdet (KOMPLEX) tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására, valamint tűzvédelmi eszközök és berendezések karbantartására.

 

Teljesítés helye: az Önkormányzat által fenntartott intézmények.

 

Ellátandó feladatok:

 

1./ Munkavédelem

 1. Az 1993. évi XCIII törvény a Munkavédelemről, valamint az ezt kiegészítő és kapcsolódó jogszabályok figyelembevételével az érintett intézmények rendeltetésszerű működtetéséhez és használatához szükséges meglévő munkavédelmi dokumentációk ellenőrzése, naprakészen tartása.

Munkavédelmi Szabályzat, Védőeszköz Szabályzat, Elsősegély-nyújtási Szabályzat, Munkavédelmi Kockázatértékelés, Kémiai kockázatértékelés.

2.Meglévő, illetve új belépő dolgozók munkavédelmi oktatásának megtartása oktatási tematika alapján.

 1. Munkavédelmi nyilvántartások ellenőrzése: létrák nyilvántartása, védőeszköz kiadása, stb.
 2. Rendszeres munkavédelmi szemlék megtartása terv szerint: foglalkozás-egészségügyi ellátás ellenőrzése, védőeszköz ellátás ellenőrzése, stb.
 3. Munkahelyi baleset kivizsgálása szükség szerint.
 4. Hatósági munkavédelmi ellenőrzésen való részvétel.

 

2./ Tűzvédelem

 1. A 1996. évi. XXXI. tűzvédelmi törvény, a mindenkor hatályos OTSZ, valamint a kiegészítő és kapcsolódó szabályozások alapján az intézmények rendeltetésszerű működtetéséhez és használatához szükséges meglévő tűzvédelmi dokumentációk ellenőrzése, naprakészen tartása:

Tűzvédelmi Szabályzat, tűzvédelmi kockázat számítása, Tűzriadó terv, Menekülési terv, stb.

 1. Meglévő, illetve új belépő dolgozók tűzvédelmi oktatásának megtartása oktatási tematika alapján.

3.Tűzoltó készülékek és tűzcsapok negyedéves ellenőrzése.

 1. Rendszeres tűzvédelmi szemlék megtartása terv szerint.
 2. Éves tűzriadó gyakorlat megtartása.
 3. Hatósági tűzvédelmi ellenőrzésen való részvétel.

 

3./Tűzoltó készülék karbantartás

 1. Az intézményekben, önkormányzati gépjárművekben található tűzoltó készülékek jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata, karbantartása, valamint eseti javítása. (porral oltó, szén-dioxiddal oltó)
 2. Tűzoltó készülékek pontos nyilvántartása üzemeltetési naplóban.
 3. Javításra elszállított tűzoltó készülékek helyére -a javítás időtartamára- cserekészülék biztosítása.

 

4./Tűzoltó vízforrások karbantartása

 1. Az intézményekben található fali tűzcsapok és szerelvényeik jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata, karbantartása, valamint eseti javítása.
 2. Tűzcsapok pontos nyilvántartása üzemeltetési naplóban.
 3. Javításra elszállított szerelvények helyére -a javítás időtartamára- csereeszközök biztosítása.

 

5./ Tűzjelző rendszer karbantartása

 1. A Művelődési Házban található tűzjelző rendszer (Tűzjelző központ, Optikai füstérzékelők, Vezérlő modul, Kézi jelzésadók, Hangjelzők) jogszabály szerinti időszakos felülvizsgálata, karbantartása, valamint eseti javítása.
 2. Karbantartás dokumentálása a Tűzjelző rendszer karbantartási naplóban.

 

6./Menekülési irányfény, biztonsági világítás időszakos felülvizsgálata

 1. Az intézményekben található elektromos megtáplálású menekülési irányfények, valamint biztonsági világítások jogszabályban meghatározott időszakos felülvizsgálata, karbantartása.
 2. Karbantartás dokumentálása üzemeltetési naplóban.

 

Ajánlattételi kiírás általános pályázati feltételei:

 

 1. Benyújtandó ajánlat tartalmi elemei: Ajánlattételi nyilatkozat

 

 1. Amennyiben Ajánlattevő igényli, lehetőséget biztosítunk az érintett területek helyszíni megtekintésére. A felhívással kapcsolatban felmerült kérdésekkel Kóbor Attila polgármestert kell keresni. (+36 96 543 651, +36 20 499 6427)

 

 1. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást lefolytatják: Határozatlan idejű szerződés 2021. május 3. napjától kezdődően.

 

 1. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A kifizetés banki átutalás útján történik a szerződésben rögzített fizetési feltételek szerint. A kifizetést a pályáztató saját forrásból biztosítja.

 

 1. Ajánlat beérkezési ideje: 2021. február 03. 12.00 óra

 

 1. Az ajánlat beküldése:

 

 • postai úton, vagy személyesen: Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal,

9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

 

 

A borítékon vagy az üzenet tárgyában kérjük feltüntetni: „Pályázat tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására, valamint tűzvédelmi eszközök és berendezések karbantartására”

 

 1. Bírálati és döntési szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

 1. A nyertes pályázó kiválasztására vonatkozó döntést Győrújbarát Község Polgármestere hozza meg.

 

Felhívom ajánlattevő figyelmét, hogy pályázata nyertessége esetén a szerződés aláírásának feltétele, hogy sem önkormányzati, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé nem rendelkezik adótartozással, ezt a pályázó legkésőbb a szerződéskötés időpontjában adóigazolással köteles igazolni.

 

Kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

 

Győrújbarát, 2021. január 25.

 

 

 

Kóbor Attila s.k.

polgármester