Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Bursa Hungarica Pályázat – 2024

Tisztelt Győrújbaráti Lakosok!

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 78/2023. (IX.14.) önkormányzati határozata alapján Győrújbarát Község Önkormányzata csatlakozik a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához.

A részletes pályázati kiírás („A” és „B” típus együttesen) megtekinthető a www.gyorujbarat.hu honlapon, amely kiírás tartalmazza a pályázat benyújtásának módját, feltételeit, valamint a kötelezően csatolandó mellékleteket.

A pályázat benyújtásának első napja: 2023. október 3.

A pályázatok benyújtásának utolsó napja: 2023. november 03. 16:00 óra

Felhívom a figyelmet, hogy a pályázati határidő jogvesztő!

 

Győrújbarát, 2023. 10. 02.

 

Kóbor Attila s.k.

polgármester

 

A dokumentumok az alábbi linkekről letölthetőek:

A típusú pályázati kiírás

B típusú pályázati kiírás