Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Felhívás
Győrújbarát Község ÖNKORMÁNYZATA

 

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Tel: 96/543-651, fax: 96/355-044

e-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

Tisztelt Lakosok!

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának 37/2016. (XII. 14.) rendelete minden ingatlan tulajdonosára kötelezően írja elő a következő köztisztasági feladatokat,

 1. § (1) bekezdése szerint, ingatlantulajdonos köteles gondoskodni,
 2. f) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,
 3. g) az ingatlanokról, az ingatlan előtti járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv, illetőleg terület biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,
 4. h) az épület tetőcsatornájának tisztán tartásáról,
 5. i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-elvezetési rendszerének használata során, a víz közterületen, közterületi építményekben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot, az építmények állékonyságát ne akadályozza, és ne veszélyeztesse!!

 

Ingatlantulajdonos az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában egy méter széles területsáv, lépcsők, síkosság mentesítéséről köteles gondoskodni.

A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy elhelyezni, hogy a gyalogosforgalmat, gépjárműforgalmat, a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza,

 1. c) hórakást
 2. ca) útkereszteződésben,
 3. cb) útburkolati jeleken,
 4. cc) tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén,
 5. cd) közszolgáltatási felszerelési tárgyra és egyéb közérdekű létesítmény köré,
 6. ce) kapubejárat elé, annak szélességében ne helyezzen el!

 

Kérem szíves együttműködésüket!

Tisztelettel:

Kóbor Attila sk.

polgármester