Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
IN MEMORIAM KOMJÁTI JÁNOS…

Közel negyed századot töltött el Győrújbaráton, először VB titkárként, majd pedig jegyzőként. Nem Győrújbaráton született, de igazi lokálpatrióta volt, ezer szállal kötődött a településhez. A magáénak érezte Barátit, a sajátja volt. Kicsikkel és nagyokkal, idősekkel és fiatalokkal is egyaránt megtalálta a közös hangot. Számos fiatal párt adott össze és indította útnak intelmeivel anyakönyvvezetőként. Szociális érzékenysége, emberek iránti empátiája hatalmas volt. Igyekezett mindig, mindenkin a lehetőségekhez mérten segíteni. Mindig, minden körülmények között a megoldást kereste. Szívén viselt, támogatott, és aktív résztvevője volt számos civil szervezetnek. Alapító tagja volt a francia- magyar baráti társaságnak és a német- olasz- magyar baráti társaságnak. Lelkes támogatója volt az önkéntes tűzoltó egyesületnek és a focicsapatnak.

Jegyzőként a szakma elkötelezett híve volt. Folyamatosan képezte magát, és szakmailag mindig a legmagasabb elvárásokat tűzte ki maga elé. Szakmai szervezetek alapító tagja és tagja volt. A jegyző kollégákkal jó kapcsolatot ápolt, az idősebbektől igyekezett tanulni, a fiataloknak pedig útmutatást adni.

Németh Endre által írt Győrújbarátról megjelent könyvben, így fogalmazta meg hitvallását: „tevékenykedni a legjobb egészségben a köz javára, községünk fejlesztésére”. Hivatása számára szolgálat volt. Nem Barátiként BARÁTIÉRT dolgozott, együtt élve, együtt gondolkozva a győrújbarátiakkal.

Szakmai kapcsolatunk még a tanácsi korban kezdődött és polgármester és jegyző között folytatódott. Sok jót és rosszat, sikert és kudarcot éltünk meg együtt. A szakmai kapcsolatból családi barátság lett, hisz hasonló korú gyermekeink, érdeklődésünk az élet örömei és gondjai is összehozott bennünket. Most is egy ilyen családi eseményre készült, hisz én már anyakönyvvezetőként elindítottam idősebb gyermekét. Ő most készült erre, nagy szeretettel és izgalommal. Sajnos erre már nem kerülhet sor. Szeretett élni, számos tervvel készült a közelgő nyugdíjas évekre, de a járvány őt sem kímélte, és hirtelen vetett véget szorgos, kitartó eredményes munkájának.

„Ama nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”(2Tim 4,7.)

Jegyző ÚR, János, Isten Veled!

Juhászné Árpási Irma