Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Közlemény – Csapadékvíz elvezetés

Tisztelt győrújbaráti Lakosok!

Tisztelettel felhívom  a figyelmet, hogy az időjárási viszonyok változása miatt fokozottabban ügyeljünk vízelvezető árkaink karbantartására!

Győrújbarát Község Önkormányzata nevében az alábbi felhívással fordulok Önök felé.

Az OTÉK 47. § (8) bekezdése kötelező jelleggel előírja, hogy a telek, terület csapadékvíz elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen, az építményekben, továbbá a szomszédos telken és építményekben, valamint a közterületen kárt (áztatást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.

A fentiekben leírtak szerint felhívom a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy minden adott utcában, ingatlanjaik előtt megfelelően gondoskodjanak a csapadékvíz elvezető árkokba történő vezetéséről, az árkok tisztán tartásáról, úgy hogy a víz zártszelvényű vezetéken és az utcai járdaszint alatt történjen.

A csapadékvíz elvezetésére vonatkozó vízjogi szabályzatok tartalmazzák, hogy egyes területeken milyen átmérővel kell rendelkezzen a vízelvezető árok. Új ingatlan építésénél mindenképpen előírás, tulajdonváltás esetén is kérjük a megfelelő áteresz biztosítását!

A szabályzatok betartása és a folyamatos ároktisztítás szolgálja a károk megelőzését egy-egy komoly esőzés esetén.

Kérem településünk érdekében szíves együttműködésüket!

Győrújbarát, 2019. november 4.

Köszönettel:

Kóbor Attila sk.

polgármester