Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Óvodai, bölcsődei ügyelet

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 9.

Győr-Moson-Sopron megye

( 96/543-651, Fax: 96/355-044, E-mail: polgarmester@gyorujbarat.hu

 

Üi.sz. ……-…../2020.

 

Tárgy: Polgármesteri felhívás

 

POLGÁRMESTERI FELHÍVÁS

 

A 2020. április 27. napján megjelent 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelet újabb rendelkezést tartalmaz a fenntartó önkormányzatok számára az óvodai, bölcsődei ellátás tekintetében.

 

  1. § (1) Ha a településen óvodai vagy bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény (ezen alcím tekintetében a továbbiakban együtt: szolgáltató) működik, és a települési önkormányzat polgármestere, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester (a továbbiakban együtt: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) kapcsolatban rendkívüli szünetet rendelt el, a rendkívüli szünet idejére a polgármester köteles megszervezni a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (a továbbiakban: ügyelet).

(2) Az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli. Az ügyelet iránti igény benyújtása alaki feltételhez nem köthető, így különösen elektronikus levélben vagy telefonos értesítés útján is benyújtható. A szülő írásban nyilatkozik arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

(3) Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, de legfeljebb munkanapokon 6 és 18 óra között kell biztosítani.

(4) Az ügyeletet kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete

biztosítható. Az ügyelet vegyes életkori csoportokban is megszervezhető.

(5) Az ügyeletért térítési díj nem kérhető.

(6) A gyermekétkeztetést az ügyelet teljes időtartama alatt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint kell biztosítani.

Fentiek alapján az fenntartott intézményeinkben (Baráti Bölcsőde, Győrújbaráti Pitypang Óvoda és Konyha) kiscsoportban a szülő írásbeli nyilatkozata alapján ügyeletet kell biztosítani.

Az ügyelet biztosítását az igénybevétel kezdete előtti napon történő jelzéssel tudja a törvényes képviselő kérni.

Kérjük, hogy jelzéseiket az intézmények vezetői részére tegyék meg az adatlapon szereplő telefonszámon vagy email címen.

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!

Köszönöm együttműködésüket!

Győrújbarát, 2020. április 29. napján

Kóbor Attila

polgármester

Eredeti polgármesteri felhívás: link

Nyilatkozat Bölcsőde: link

Nyilatkozat Óvoda: link