Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Pályázat – települési Főépítész
Győrújbarát Község ÖNKORMÁNYZATA

 

9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Tel: 96/543-651, fax: 96/355-044

e-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu

 

Győrújbarát Község Önkormányzata pályázati kiírása

települési Főépítész

munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Megbízásos jogviszony

A munkavégzés helye: Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítészi feladatok ellátása a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv.) meghatározott feladatok ellátása; a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) kormányrendelet 8.§ és 10.§-aiban meghatározott feladatok ellátása; az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletben meghatározott feladatok ellátása, kiemelten az alábbiak szerint. Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását. Elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását. Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendeletben foglaltak szerint az önkormányzati feladatok ellátásában. Közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

 

Pályázati feltételek:

  •   Magyar állampolgárság,
  •    Cselekvőképesség,
  •   Büntetlen előélet,
  •   Egyetem, építész mesterképzési szakon szerzett okleveles építészmérnök,             vagy azzal egyenértékű szakképzettség,
  •   Főépítészi vizsga,
  •   Tervező-programok használatának az ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–       A munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzelések megfogalmazása.

–       Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

–         A főépítészi vizsga meglétét igazoló okmány másolata.

–        A pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék, illetve abba beletekinthessenek.

–        Az eddigi szakmai munkáiról összeállított referencia-lista.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.  01. 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Főépítész.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 01. 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorujbarat.hu honlapon illetve a 96/543-651 telefonszámon szerezhet.

 

Győrújbarát, 2020. december 30.

 

 

Kóbor Attila

polgármester