Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Pályázati felhívás – 2. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására.

Hirdető:  Győrújbarát Község Önkormányzata

Ellátandó lakosságszám (kártya):  1963 fő
Ellátandó települések száma: Egy településrész
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A hatályos jogszabályokban foglalt feltételek meglétét igazoló okirat másolatok, igazolások, nyilatkozatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 12. 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. 01. 31.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, írásban, egy példányban kell benyújtani.

Cím: Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal,  Harmath Hajnalka jegyző, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. Tel.: 96/543-651

Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. 04. 01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa:    Felnőtt  Háziorvosi
Leírás / Megjegyzések: Győrújbarát Község  Önkormányzata pályázatot hirdet  Győrújbarát  területi ellátási kötelezettséggel működtetendő –  betöltetlen – 2. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására.

Háziorvosi rendelő címe: 9081 Győrújbarát, dr. Baróti Lajos u. 1.
Pályázati feltételek:
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
– a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
– vállalkozói formában való működtetés.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság és OONy-ba vétel igazolása,
– a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.