Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Pályázati felhívás – háziorvosi körzet feladatainak ellátására

Pályázati felhívás

Hirdető: Győrújbarát Község Önkormányzata

Ellátandó lakosságszám (kártya): 1730 fő
Ellátandó települések száma: Egy településrész
Pályázati feltételek: A területi ellátási kötelezettséggel működtetett háziorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A hatályos jogszabályokban foglalt feltételek meglétét igazoló okirat másolatok, igazolások, nyilatkozatok.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. 03. 04.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. 03. 20.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen, írásban, egy példányban kell benyújtani.
Cím: Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal, Szalóki Géza polgármester, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. Határidő: 2019. március 04. 12 óra
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. 05. 01.
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Felnőtt Háziorvosi
Leírás / Megjegyzések: Győrújbarát Község Önkormányzata pályázatot hirdet Győrújbarát területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – betöltetlen – 3. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátására.
Háziorvosi rendelő címe: 9081 Győrújbarát, dr. Baróti Lajos u. 1.
Pályázati feltételek:
– az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben,
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben,
– a 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben,
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
– vállalkozói formában való működtetés.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– részletes szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság és OONy-ba vétel igazolása,
– a hatóság igazolása arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba beletekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.
Egyéb információk:
– a meghirdetett körzet praxisjoga térítésmentesen megszerezhető,
– a jelen hatályos finanszírozási szerződés alapját képező lakosságszám a 3. körzetben, a 14 év feletti korcsoport 1730 fő,
– a feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van, a rendelő tárgyi minimumfeltételeit átadáskor az önkormányzat segítséget nyújt, a rendelő fenntartási költségei az önkormányzatot terhelik.
– feladat-ellátáshoz kötött önkormányzati bérlakás nem biztosított.
A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 04. 12 óra
A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani a következő címen: Szalóki Géza polgármester, Győrújbarát Polgármesteri Hivatal 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.
A pályázat a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen elbírálásra kerül. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására.
A feladat-ellátás kezdete:
A feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal. Az önkormányzat a nyertes pályázóval a 2000. évi II. törvény 2/B. § (2) bekezdése alapján – a feltételek megléte esetén – határozott idejű, 6 év időtartamra szóló határozott idejű feladat-ellátási szerződést köt.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet a 96/543-651 telefonszámon, vagy személyesen a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalban, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.
A pályázat közzétéve az alábbi honlapokon:
www.gyorujbarat.hu