Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – kitüntető címekről és díjakról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Győrújbarát Község Önkormányzata pályázatot hirdet 2020. évre 23/2016. (VI. 15.) rendelete alapján alapított kitüntető címekről és díjakról a következők szerint:

 

(1)       Győrújbarát Község Díszpolgára Kitűntető Cím

(2)       „Győrújbarátért” Kitüntető Cím

(3)       Győrújbarát Közszolgálatért Kitűntető Díj

(4)       Év Sportolója Győrújbarát Kitűntető Díj

(5)       Jó Tanuló Győrújbarát Kitűntető Cím

(6)       Jó Tanító  Győrújbarát Kitűntető Cím

 

 1. (1) Győrújbarát Község Díszpolgára Kitüntető Cím

Adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely jelentős eredményt hozó munkájával, áldozatos tevékenységével, vagy egész életművével elismerést vívott ki és aki különösen jelentős, maradandó értéket teremtő munkával és példamutató emberi magatartással járult hozzá a település jó hírnevének öregbítéséhez, fejlődéséhez.

 1. (1) Győrújbarátért” Kitüntető Cím

Adományozható azon természetes személynek vagy közösségnek, aki vagy akik Győrújbarát településen maradandót alkottak, illetve kiemelkedő tevékenységet végeztek.

 1. (2) Győrújbarát Közszolgálatért Kitüntető Díj

Adományozható Győrújbarát helyi önkormányzatánál, vagy önkormányzat szerveinél foglalkoztatott, hosszú időn át kimagasló munkát végző közszolgálati tisztviselők, közalkalmazottak részére, akik a lakosság szolgálatában, a közéleti munkában az átlagosnál humánusabb ügyintézéssel kivívták az állampolgárok elismerését, megbecsülését.

(3)   Év Sportolója Győrújbarát Kitüntető Díj

Adományozható Győrújbarát testnevelési és sport mozgalmában, a sportolók kiemelkedő versenyeredménye a testnevelés és sporttudomány terén végzett tevékenységért, vagy az egészséges életmódra nevelés körében végzett hosszabb idejű kiemelkedő munkáért. Adományozható természetes személynek, sportegyesületnek, csapatnak, vagy közösségnek, aki vagy amely a sport területén kimagasló szakmai tevékenységet végzett illetve kiemelkedő hazai vagy nemzetközi eredményt ért el.

(4)   Jó Tanuló Győrújbarát Kitüntető Cím

Adományozható Győrújbaráti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek adható, akinek a jelölés időpontjában a tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennáll és kiváló tanulmányi eredménye alapján arra érdemes.  A tanulmányi eredményt a jelölést megelőző egy éves időszakra vonatkozóan kell vizsgálni.

(5)   Jó Tanító Győrújbarát Kitüntető Cím

Adományozható azoknak, akik kiemelkedő módon járultak hozzá Győrújbarát településen a korszerű és eredményes oktatás-nevelés megvalósításához. Győrújbarát településen élő és dolgozó főfoglalkozású pedagógusoknak, akik a köznevelés területén a gyermekek, tanulók, hallgatók közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet látnak el.

A kitüntető címek és díjak adományozására javaslatot tehetnek különösen:

 1. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai,
 2. Győrújbarát Község Önkormányzata Bizottsága tagjai (nem képviselő-testület tagjai)
 3. Civil szervezetek vezetői,
 4. Történelmi egyházak képviselői,
 5. Jó Tanító Kitüntető Cím vonatkozásában nevelési-oktatási intézmények mindenkori vezetője
 6. Jó Tanuló Győrújbarát Kitüntető Cím vonatkozásában nevelési-oktatási intézmények mindenkori vezetője
 7. Év Sportolója Győrújbarát Kitüntető Cím vonatkozásában civil szervezetek vezetői.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 1. a) az ajánlott személy nevét, lakcímét, vagy
 2. b) az ajánlott közösség elnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, valamint
 3. c) az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését és méltatását.

A Díszpolgári kitüntető címre és valamennyi díjra vonatkozó javaslatokat 3. § (4), (5) pont kivételével legkésőbb a tárgyév február 05-ig kell Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármesteréhez megküldeni.

Jó tanuló, Jó tanító Győrújbarát Kitűntető cím esetében a díjra vonatkozó javaslatokat tárgyév április 15-ig kell Győrújbarát Község Önkormányzata Polgármesteréhez megküldeni.

A javaslatot a polgármesternek kell megküldeni írásban postai úton, a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal címére, 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9. vagy elektronikus úton az önkormányzat központi email  titkarsag@gyorujbarat.hu címre.

Győrújbarát Község Önkormányzata Kulturális és Turisztikai bizottsága előzetes állásfoglalását követően, Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kitüntető címek adományozására vonatkozó valamennyi javaslatról dönt.

Győrújbarát, 2019. december 20.

 

Kóbor Attila sk.

polgármester