Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS partnerségi egyeztetés előzetes tájékoztatási szakasz -2019.09.06. péntek 8.30 óra Polgármesteri Hivatal díszterem

Győrújbarát község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében a lakossági fórumot hív össze.

A lakossági fórum témája:

„Győrújbarát Külterület 0282/8 hrsz.-ú ingatlanon lovassport célú terület kijelölése rendezési terv módosítás

A lakossági fórumot követően 2019. szeptember 13-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek az alábbi módokon:

Írásos észrevétel:

Polgármesteri Hivatal címére (9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc utca 1.) megküldésével,

Elektronikus levélben

muszaki@gyorujbarat.hu  e-mail címre.”