Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Partnerségi hirdetmény – 4516/2 hrsz-ú saroktelken építési vonal módosítása

Partnerségi hirdetmény

Győrújbarát településrendezési eszközök módosítása

4516/2 hrsz-ú saroktelken építési vonal módosítása

(Msz: 20024/A)

 

Győrújbarát Község Polgármestere – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. § (1) bekezdés előírása alapján, és Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint – a 20024/A munkaszámú „Győrújbarát Településrendezési eszközeinek módosítása” dokumentációt partnerségi véleményezésre bocsátja.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020.(IV.22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése előírása szerint, a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A (2) bekezdés előírása szerint a partnerségi véleményeztetés lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az észrevételeket és javaslatokat az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

 

A közzétett hirdetmény alapján a témával kapcsolatban a partnerek a 2020. június 19-ig észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikus levélben történő megküldéssel a muszaki@gyorujbarat.hu e-mail címre.

 

A teljes tartalmú dokumentáció megtekintéséhez, kattintson IDE!

 

Győrújbarát, 2020. június 3.

Tisztelettel:

Kóbor Attila

polgármester