Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Partnerségi hirdetmény és meghívó – ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Partnerségi hirdetmény és meghívó

ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Győrújbarát Község Polgármestere a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29/A. § előírásai szerint,  és  Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017 (III.16.) önkormányzati rendeletében foglaltak szerint partnerségi egyeztetést kezdeményez és lakossági fórumot hív össze a következő tárgyban:

  1. 20024 munkaszámú településrendezési terv módosítás

teljes eljárás – véleményezési szakasz

  1. 20024-K, munkaszámú településrendezési terv módosítás

egyszerűsített eljárás – véleményezési szakasz

  1. 20122 munkaszámú településrendezési terv módosítás

teljes eljárás – tájékoztatási szakasz

  1. 20129 munkaszámú településrendezési terv módosítás

  állami főépítészi eljárás-partnerségi véleményezési szakasz

  1. Településképi rendelet módosítása: a 2202/7 hrsz-ú telken álló épület helyi egyedi védelem törlése

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.02.) Korm. rendelet előírása szerint a lakossági fórumot a Községi Önkormányzat elektronikus úton folytatja le, az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, video-konferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.

A tárggyal kapcsolatos elektronikus lakossági fórum időpontja:

  1. január 28. 14.00 óra

Video-konferenciás lakossági fórum kapcsolódási linkje (belépés engedélyezése 13.55 órától a fórum végéig):

https://meet.google.com/zkg-wdfo-bob

Tárgyi témák dokumentációjának megtekintéséhez kattintson ide!

A lakossági fórumot követően 2021. február 11-ig a témával kapcsolatban a partnerek észrevételeket, javaslatokat tehetnek elektronikus levélben történő megküldéssel a muszaki@gyorujbarat.hu e-mail címre.

Győrújbarát, 2021. január 20.

Kóbor Attila

polgármester