Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Polgármesteri határozat – Ügyfélfogadás szüneteltetésének visszavonása

Üi.sz. 5453-…../2020.

 

Tárgy: 4/2020. (III. 17.) sz. határozat visszavonása

41/2020. (V. 22.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatásörömben eljárva, figyelemmel a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, a 4/2020. (III. 17.) határozattal Győrújbarát Község Önkormányzat intézményeiben, Győrújbaráti Polgármesteri Hivatalban, Győrújbarát Község Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatánál az ügyfélfogadás szünetelését elrendelő határozatot

visszavonom.

Felelős: Kóbor Attila polgármester

Határidő: azonnal

Győrújbarát, 2020. május 22.

 

Kóbor Attila sk.

polgármester