Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos tudnivalókról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontja: 2019. október 13.
/308/2019. (VII. 26.) KE határozat/

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2019. augusztus 23-ig.
/a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése/

A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
/Ve. 116. § (1) bekezdés/

Választójog:

– Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
– Az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárának joga van, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó és választható legyen.
– Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert minden nagykorú személynek joga van ahhoz, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen.
– Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.
/Magyarország Alaptörvénye XXIII. cikk (1)-(6) bekezdés/

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
– a választópolgár lakóhelyén vagy – ha legkésőbb 2019. június 26-án tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,
– a választópolgár bármely választókerületben választható,
– nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
/a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 1. § (2)-(3) bekezdés/

Kik szavazhatnak átjelentkezéssel: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)


Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal (legkésőbb 2019. június 26-ig) létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
– Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.
– Az átjelentkezési kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a választópolgár tartózkodási helyének címét.
– A helyi választási iroda vezetője a kérelem alapján a választópolgárt törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből, egyidejűleg felveszi a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékébe.
– A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszüntette.
/Ve. 307/A. § – 307/B. §/

Határidő: a kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához.

Mozgóurna iránti kérelem: (szavazóköri névjegyzéket érintő kérelem)
– A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
– A mozgóurna iránti kérelem a benyújtás módjának függvényében meghatározott időpontig nyújtható be a helyi választási irodához, továbbá a szavazás napján legkésőbb 1200 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
– A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokon túl tartalmaznia kell a szavazókör területén lévő tartózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint a mozgóurna-igénylés okát.
/Ve. 103. § (1)-(3) bekezdés/

Határidő: a kérelemnek alapesetben legkésőbb 2019. október 9-én 1600 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához, vagy a választás napján 1200 óráig meg kell érkeznie az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.

Fogyatékossággal élő választópolgárok segítése: (központi névjegyzéket érintő kérelem)
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:

– Braille-írással készült értesítő megküldése,
– könnyített formában megírt tájékoztató anyag megküldése,
– Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazása a szavazóhelyiségben és a mozgóurnás szavazás során,
– akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása.
/Ve. 88. §/

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet,
– személyesen a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi választási irodához vagy
– levélben, ügyfélkapun vagy a választások hivatalos honlapján keresztül a lakcíme szerinti választási irodához nyújthatja be.
/Ve. 91. § (1) bekezdés/

Szavazóköri, valamint központi névjegyzéket érintő kérelem a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu hivatalos honlapján on-line benyújtható vagy postai úton történő benyújtáshoz a formanyomtatvány pdf formátumban a honlapról letölthető.

A Helyi Választási Iroda postacíme: 9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán külképviseleti választási iroda nem működik. /Ve. 304. §/

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy a fent leírtak alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az országgyűlési és az európai parlamenti választásoktól eltérően:

csak magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak,
– átjelentkezés iránti kérelmet az a választópolgár nyújthat be, akinek a választás kitűzését megelőzően legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig
tart,
– külképviseleten történő szavazásra nincs lehetőség.

Győrújbarát, 2019. augusztus 6.

Harmath Hajnalka
HVI vezető

Tel.: 06/20 405 58 48