Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Gyermekjólét

Győrújbarát Község Önkormányzatának Családsegítő – Gyermekjóléti Szolgálata
„A gyermeki
jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a
gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének
biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.”

Telephely : 9081 Győrújbarát István u. 74.
Központi telefonszám:
06/20 922-5566
Email: gyermekjolet@gyorujbarat.hu
és csaladsegito@gyorujbarat.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Kedd
Szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Csütörtök 13.00 – 15.00
Péntek 8.00 – 12.00

A Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
alapján működik.E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető
szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek
védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel
segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó
szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

A Családsegítő Szolgálat a
feladatait az 1993. évi III. szociális törvény alapján látja el. A törvény
célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében
meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit,
szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint
érvényesítésének garanciáit.

Szolgáltatások:

 • Szociális, életvezetési,
  mentálhigiénés és családban jelentkező problémák, konfliktusok, valamint
  krízishelyzetek felismerésének és megszüntetésének segítése
 • Hivatalos ügyek intézésnek segítése
 • Csoportok, klubok szervezése, vezetése gyerekek
  részére
 • Közüzemi hátralékkal, anyagi gondokkal küzdök számára tájékoztatás a pénzbeli és természetbeni ellátásokról
 • Munkaviszony létesítése során: önéletrajz, motivációs levél készítésében segítés
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Használt ruhák gyűjtése, kiosztása az arra rászorult családok részére
 • Adományok gyűjtése, továbbítása
 • Minden hétfőn és csütörtökön 8-10 óra között győrújbaráti lakosok számára lehetőséget biztosít álláslisták böngészésére, illetve internetes álláskeresésre.A kiválasztott konkrét állásajánlatokra való jelentkezések bonyolítására – korlátozott számban – ingyenes mobiltelefon használatát biztosítjuk, valamint igény esetén önéletrajz e-mailen való elküldésére is van lehetőség.

Családgondozók : Kovács Zsoltné:  +36 20 / 457 8884
Rum Noémi Bernadett :  +36 20 / 9225566