Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Gyermekjólét

Győrújbarát Község Önkormányzatának Családsegítő – Gyermekjóléti Szolgálata „A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.”
Telephely: 9081 Győrújbarát István u. 74.
Email: gyermekjolet@gyorujbarat.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő 13:00 – 17:00
Kedd –
Szerda 8:00 – 12:00
Csütörtök 13:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00
A Gyermekjóléti Szolgálat az 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak
alapján működik .E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető
szabályokat, amelyek szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek
védelmét ellátó természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező más szervezetek meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel
segítséget nyújtsanak a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek
érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, illetve gondoskodjanak a
gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó
szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült
fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.
A Családsegítő Szolgálat a feladatait az 1993. évi III. szociális törvény alapján látja el. A törvény
célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza az állam által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezetét, a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit.
Szolgáltatások:
• Szociális, életvezetési, mentálhigiénés és családban jelentkező problémák, konfliktusok, valamint krízishelyzetek felismerésének és megszüntetésének segítése
• Hivatalos ügyek intézésnek segítése
• Csoportok, klubok szervezése, vezetése gyerekek részére
• Közüzemi hátralékkal, anyagi gondokkal küzdők számára tájékoztatás a pénzbeli és természetbeni ellátásokról
• Munkaviszony létesítése során: önéletrajz, motivációs levél készítésében segítés
• Használt ruhák gyűjtése, kiosztása az arra rászorult családok részére
• Adományok gyűjtése, továbbítása.
• Minden hétfőn és csütörtökön 8-10 óra között győrújbaráti lakosok számára lehetőséget biztosít álláslisták böngészésére, illetve internetes álláskeresésre. .A kiválasztott konkrét állásajánlatokra való jelentkezések bonyolítására – korlátozott számban – ingyenes mobiltelefon használatát biztosítjuk, valamint igény esetén önéletrajz e-mailen való elküldésére is van lehetőség.
Családgondozók :
Kovács Zsoltné: +36 20 / 457 8884;
Rum Noémi Bernadett : +36 20 / 9225566