Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
9081
Győrújbarát, Veres P. u. 98.
OM: 030592
Igazgató: Gaál Gabriella
Telefon: 96 / 543 – 103
Fax: 96 / 543 – 102
E-mail:
iskola@baratisuli.hu
Honlap:
Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Történelem dióhéjban

Barátival kapcsolatban az oktatásról egy katolikus egyházlátogatási
jegyzőkönyvből szerezhetünk tudomást, 1698-ból. Az 1748-as egyházlátogatási
jegyzőkönyv már biztos választ ad arra, hogy Nagybaráton működött katolikus
kántortanító, akit Dudary Andrásnak hívtak és csak magyarul beszélt. Kisbaráton
a tanítót Sziláh Mihálynak hívták, magyar és szlovák nyelven jól beszélt. A
hazai oktatás történetében változást hoztak a felvilágosult Habsburg uralkodók.
Mária Terézia 1777-ben a Ratio Eduationis néven adott ki rendeletet, amely
kötelezővé tette a 6-12 éves gyermekek részére az iskola elvégzését. Egy 1788-as
összeírás szerint a környéken szinte minden faluban működött e szellemben
szervezett iskola. Varga Károlyné munkája alapján 1848-49-ben Nagybaráton
kétosztályú katolikus elemi iskola működött, ahelybeli plébános volt az
igazgatója. A tanítás nyelve magyar volt. Az 1868-as törvény előírta a 6-12 éves
diákok mindennapos és a 12-15 éves diákok ismétlőiskolai ktankötelezettségét.
Nagybaráton az új katolikus iskolát 1873-ban, Kisbarátfaluban pedig a régi
iskola leégése miatt 1880-ban kezdték építeni. Kisbaráthegyen 1890-ben kezdődött
meg a római katolikus iskola építése. Nagybarátfaluban a következő iskola
1913-ban készült államsegélyből, majd a község 1929-ben az evangélikus
egyházközségnek is biztosított területet az iskolaépítésre. Kisbarátfalu és
Kisbaráthegy 1940. évi, majd Nagybarátfalu és a hegy 1941. évi egyesítésekor a
mindegyik faluban 6 osztályos elemit iskolában hétre, majd 1942-ben nyolcra
emelték.

1945 után az iskolákat államosították és átalakították. 1951-ben a
templom melleti iskolát kettőről négy tantermessé bővítették. 1969-ben még öt
különálló épületben tanítottak a községben, majd ebben az évben kezdődött el
Kisbaráton egy öt tantermes modern iskola felépítése állami támogatással és nagy
lakossági összefogással.

Az iskola jónak mondható iskola volt, erről Dr.
Fehér János is nyilatkozott a Baráti Hírmondóban. Ő maga is példája annak, hogy
híres emberek is kikerültek az iskola padjaiból. Az 1960-as években a baráti
végzős diákok 15-20 %-a jutott el egyetemre, főiskolára pedig tíz év átlagában
évi 3-4 gyerek.

A “Kóstoló Győrújbarát történelméből” című könyvéből
származnak