Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Élhető településközpont

"Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát",
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004

Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Győrújbarát Község Önkormányzata
9081 Győrújbarát, Liszt F. u. 9.

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9022 Győr, Czuczor Gergely u. 13.
Honlap:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
,
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Győrújbarát Község
Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Nyugat-dunántúli
Regionális Operatív Program támogatásával az
"Élhető településközpont kialakítása – Győrújbarát"
elnevezésű,
NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004 azonosítószámú projektet valósítja meg.

A
település önkormányzata a 2007-2013 közötti tervezési időszakban a NYDOP 3.
prioritásán belül, a Városfejlesztési prioritás keretében pályázott sikerrel, a
régió egyetlen 5600 lakosú községeként, egy versenyben a régió nem megyei jogú
városi rangú településeivel.

Két fordulót követően 144.616.432,- Ft
elszámolható összköltség mellett 114.359.515,- Ft összegű (79,077815 %)
támogatást nyert.

A projekt átfogó céljaként a településközponti és
alközponti funkciók megerősítését, további specifikus célokként pedig az épített
és természeti környezet átgondolt fejlesztését, a helyi innovatív gazdaság
megerősítését, közszolgáltatások minőségi fejlesztését, valamint társadalmi
megújulást, közösségfejlesztést tűzték ki.

Konzorciumi partnerek a
Baráti-Center Kft. (Sarokház Étterem) és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A
Támogatói Szerződés 2010 októberében lépett hatályba. A projekt kivitelezése a
jogszabályi környezetnek megfelelően 2010. március 1-én kezdődhetett meg, a
munkálatok 2011. szeptember 30-án fejeződtek be hivatalosan.

A projekt
keretében valósult meg a Sarokház Étterem kerítésének, külsejének felújítása,
illetve a klíma beszerelése is.

Szintén a projekt részeként 2011 májusára
fejeződött be a Csobolyó Táncház tetőszerkezetének teljes renoválási munkálata,
mely magában foglalja a födém összsúly csökkentését és hőszigetelés javítását,
korhadt kötőgerenda-részek kicserélését, talp-és oldalszelemenek, szarufák
megerősítését, valamint léccserét, és héjazatcserét.

A területen jelentős
mértékű a személygépkocsi-forgalom, a meglévő burkolatok állapota a többszöri
útfelbontások miatt nem kielégítő, a gyalogosközlekedés nincs rendesen
szabályozva, továbbá az Óvoda előtt a forgalombiztonság sem megfelelően működik.
A helyi lakosság már több alkalommal felhívta erre a figyelmet, így ezen
hiányosságok pótlása szintén alapvető fontosságúnak bizonyult.

A projekt
keretében felújításra került a Liszt Ferenc utca Veres Péter és Erzsébet utca
közötti szakasza. Ehhez a következő fejlesztések kapcsolódnak: egy zárt
csapadékcsatorna kiépítése, a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítése, parkolók,
dísztér, sétány, szervízút (egyben kerékpárút és gyalogjárda is),
gyalogátkelőhelyek, szelektív hulladéksziget kialakítása, továbbá a már meglevő
közvilágítás korszerűsítése, zöldterületek rendezése és újak létrehozása,
valamint utcabútorok elhelyezése.

E közterületi fejlesztéseken kívül
megvalósult még a Pitypang Napközi Otthonos óvoda támfalának felújítása, illetve
az intézmény óvodai funkciójának környezetbe történő illesztése.  Megszervezésre
került 2011 júniusában az Öko Nap és 2011 szeptemberében a Hagyományőrző
Kulturális Fesztivál, továbbá településmarketing tevékenység keretében
folyamatban van egy interaktív tájékoztató pult beszerzése is.