Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Kerékpárút

Kedvezményezett: Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.

Projekt címe: GYŐRÚJBARÁT KÖZPONT ÉS KISBARÁT TELEPÜLÉSRÉSZT ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE

Projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-GM-2016-00005

Támogatás mértéke: 100%

Szerződött támogatás összege: 100.000.000 Ft

Tervezett befejezési dátum: 2020.09.20.

!!! Friss dokumentumok !!!

A kerékpárút építése, valamint a hozzá kapcsolódó szemléletformálás hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető település kialakításához, valamint az EU2020 és az NKI fejlesztési stratégiához. Hozzájárul a TOP 3. prioritás eredményindikátorainak eléréséhez. A kerékpáros-barát fejlesztés élhetőbb városi (győri) agglomerációt és élhetőbb nagyközséget eredményez, továbbá környezetbarát közlekedési eszközök használatára ösztönöz a munkába- és iskolába járók körében.

Önállóan támogatható tevékenységek műszaki tartalma: A közel 7 ezer lakosú nagyközség Győr-Moson-Sopron megye legnépesebb faluja. A község két településrészét – Kisbarátot és Nagybarátot – összekötő, 83129 számú országos közút (a Fő utca) nagyon forgalmas – 5.113 egységjármű/nap (!) – és rendkívül balesetveszélyes. A tárgyi projekt keretében kerékpárút épülne a kisbaráti Zrínyi u. – Fő u. csatlakozástól (a tűzoltó szertártól) a nagybaráti Fő utca – Veres P. u csatlakozásig, azaz a nagyközség központjáig (ahol több intézmény, köztük a település iskolája is található).

A fejlesztést a felhívásnak megfelelően valósítja meg az önkormányzat a 3.1.3 tevékenységekkel együtt.  Az ide vonatkozó jogszabályok és az esélytudatosságot is szem előtt tartva egy fenntartható 1660,36 m közlekedésbiztonsági beruházás valósul meg. A község a projekt keretében szemléletformálási kampányt (a közlekedési kultúra színvonalának emelése érdekében) is tervez megvalósítani.

A Győrből kiköltöző lakosok miatt folyamatosan növekszik a település lélekszáma.  Az önkormányzat megteremti a megfelelő életminőség feltételeit, amelyekhez kiválóan és szorosan hozzájárulhatna a jelenlegi projekt is. Az új kerékpárút fenntartása hosszútávon biztosított, erre az önkormányzat garanciát vállal.

A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartva, a természeti értékeket nem károsítva kerül megvalósításra a projekt. Klímakockázattal nem számol a projekt, valamint a megvalósulás eredményét sem veszélyezteti extrém időjárási esemény. Élővizet és vízbázist nem érint a beruházás, továbbá belterületen és nem zöldmezős fejlesztésre kerül sor. A projekt a terület-specifikus értékelési szempontok mindegyikének megfelel. A kerékpárút építéssel a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósul meg.

A fejlesztés illeszkedik a község esélyegyenlőségi programjához, valamint a megye területfejlesztési programjához (MTP) és az integrált fejlesztési programjához (ITP) is. A projekt kapcsolódik megyei ITP 3. prioritása (Baross Program), 4. prioritása (Timaffy Program), 5. prioritása (Göcsei Program) és 6. prioritása (Esterházy Program) specifikus céljaihoz.

A projekt illeszkedik 

–           az MTP 2. prioritásának innováció térnyerésének előmozdítása 2.1 intézkedésének helyi gazdaságfejlesztés és innováció elnevezésű 2.1.1 gazdaság- és vállalkozásfejlesztési program projektcsomagjához, mivel a beruházás megvalósulásával a település és a megyeszékhely munkahelyei és szolgáltatásai egyaránt könnyebben és biztonságosabban elérhetővé válnak a győrújbaráti és a környékbeli lakosok számára;

–           az MTP 2. prioritásának innováció térnyerésének előmozdítása 2.2. intézkedésének a turisztikai kínálat feltételeinek javítása 2.2.3 aktív turizmusfejlesztési program projektcsomagjához, mivel a beruházás megvalósulásával egy láncszemmel több elkészül a megye hiányzó kerékpáros hálózatához és a sokorói dombok zöldövezete környezetbarát közlekedési eszközzel elérhetőbbé válik;  

–           az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.1. intézkedésének Közúti fejlesztések 3.1.3 belterületi utak fejlesztése program projektcsomagjához, mivel a tárgyi fenntartható közlekedésfejlesztés tehermentesíti a belterületi úthálózatát (leveszi annak legforgalmasabb szakaszáról a kerékpárosokat);

–           az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.5. intézkedésének Kerékpáros közlekedés 3.5.1 kerékpárút-hálózat kialakítása, a határon átnyúló kapcsolatok kiépítése projektcsomagjához, mivel a tárgyi kerékpárút építés nyomán az EuroVelo 6 jelű nemzetközi kerékpárútról Győrnél Pannonhalma a Bakony és a Balaton irányába leágazó biciklisek a Sokoró-menti településeket biztonságosabb útvonalon érinthetik;

–           az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása 3.6 intézkedésének centrumok elérhetősége 3.6.1 elővárosi közlekedéshálózat projektcsomagjához, mivel a kerékpárút építés a város agglomerációs forgalmát kedvezően érinti;

–           az MTP 3. prioritásának a megye és települései elérhetőségeinek javítása

3.6 intézkedésének centrumok elérhetősége 3.6.2 kistérségi közlekedésfejlesztés projektcsomagjához, mivel a győrújbaráti kerékpárút-építés pozitív hatással lesz szomszédos és közeli (győri, pannonhalmi és téti járásbeli)  településeire irányuló szabadidős és sport bicikli forgalomra.

Győrújbarát Község Önkormányzata (a projektmenedzseri feladatokat ellátó konzorciumi partnere, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal közreműködésével) 1660,36 m kerékpárforgalmi létesítményt hoz létre. A 6 mérföldkőre bontott projekt keretében megvalósul a fejlesztés tartalmi-műszaki előkészítése (Kerékpárforgalmi Hálózati Terv készül, megtörténik a területszerzés, és a kidolgozandó a műszaki tervek egyeztetése, majd engedélyeztetése); lezajlik a közbeszerzés; az engedélyezett paraméterekkel (szélesség, pályaszerkezet, stb.) megvalósuló a kerékpárút. A fejlesztés eredményeként a közlekedésbiztonság jelentősen javul: sikerül szétválasztani a jelenleg közös pályán (a keskeny közúton) zajló nagy gépjárműforgalmat és nagy bicikliforgalmat. Az új kerékpárúton már biztonságosan közlekedhetnek a biciklisek: az utcában található iskolába a tanulók és tanáraik, a községközpont intézményeibe és üzleteibe a kisbaráti településrész lakói, a Győrbe ingázó dolgozók és tanulók, valamint a baráti „hegyeket” felkereső turisták és sportkerékpárosok.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósul meg. A Támogatási Szerződés a 2017.06.07-én hatályba lépett.

A kerékpárút építése Győrújbarát legforgalmasabb útja, a 83129 jelű országos közút átkelési szakasza mellett valósul meg, Győrújbarát községközpont és a Kisbarát településrész közötti Fő utcában.

A kerékpárút a meglévő gyalogos és kerékpáros hálózathoz csatlakozva a Kisbarát településrész északi iparterületeket beköti a település kerékpáros hálózatába ezzel a biztonságossá válik a munkába járás feltétele a település ezen szakaszán.

Győrújbarát Község Önkormányzata 1660,36 m kerékpárforgalmi létesítményt hoz létre, mely az alábbiakban részletezett szerint két típusú (A és B) létesítményekből tevődik össze:

  1. Az útpálya felületén burkolati jellel jelölt kerékpárforgalmi létesítmények 674,0 m hosszon a Templomsor utcán mindkét irányban

Kerékpáros nyom: A kerékpáros nyom ott alkalmazható, ahol a kerékpáros forgalom közúti forgalomtól való elválasztása nem feltétlenül szükséges vagy a szabályozási szélességen belül valamilyen okból nem lehetséges vagy fontos a kerékpáros forgalom jelenlétének kihangsúlyozása, vagy a kerékpárforgalom szempontjából fontos a hálózati elemek folytonosságának biztosítása és jelölése. A kerékpáros nyom a gépjátmű vezetők számára figyelemfelhívó hatású, a kerékpárosoknak pedig a haladás nyomvonalát és irányát jelzi.

A tervezés során a szakaszon kihelyezésre kerül a főbb csomópontokban 6 db kerékpáros útirányjelző tábla, mely mindkét iránynak jelzi a kerékpáros létesítmény nyomvonalát.

  • Önálló kerékpárforgalmi létesítmények a Fő utca bal oldalán 986,36 m hosszon

Elválasztás nélküli, elvi megosztású gyalog-kerékpárút:

A két felület fizikailag nincs elválasztva, de a burkolaton jelképesen ki van jelölve a közlekedők javasolt közlekedési felülete. A kijelölés lényege az, hogy 15-30 méterenként 3×1-1 m hosszúságú szaggatott vonalakkal és piktogramokkal ki van jelölve a közlekedők számára az a felület, amely használata kívánatos. A kialakítás révén az várható, hogy a kerékpárosok és a gyalogosok döntő többsége a számára kijelölt felületet fogja használni. Ez a megoldás ott jöhet szóba, ahol szórványos kerékpárforgalom van, vagy nincs elegendő szélesség a fizikai elválasztásra.

A tervezés során közös gyalog- és kerékpárút került meghatározásra az országos közút mentén.

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2018. (IX.11.) önkormányzati határozatával döntött a

„Győrújbarát központ és Kisbarát településrészt összekötő kerékpárút építése” című,

TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00005 kódszámú

projekt közbeszerzési eljárásának eredményességéről. Képviselő-testület felhatalmazása alapján Szalóki Géza polgármester úr a közbeszerzési eljárás nyertesével, LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a vállakozási szerződést 2018. október 11. napján megkötötte.

LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel megkötött Kivitelezési Szerződés és az 2. számú Kivitelezési Szerződés módosítása alapján a „Belterületi kerékpárút építés Győrújbaráton – építési beruházás” tárgyú munka vállalkozási díja nettó 89.900.000 Ft.

Kivitelezési határidő: 2020. 08. 20.

A kivitelezés munkálatai 2020. február 20. napján kezdődtek meg.

Kialakításra kerültek a főúttal párhuzamosan futó parkolók
A tejes hossz 60 %-án megépült a járda, valamint elkészült a kerékpárút szegélye és alapja.
Kiváltásra kerültek a kerékpárút nyomvonalában lévő villanyoszlopok
Kialakításra kerültek a közúttal párhuzamosan futó parkolók.

100 % – os készültség

Kerékpáros átvezetés a Fő utca elején a Sportcsarnok előtt
Osztott gyalog- és kerékpárút kétirányú kerékpáros közlekedéssel
Forgalombiztonsági szempontból korlát került a kerékpárút és a parkolók közé
a Bedő Pékség előtti szakaszon
Növényültetés és füvesítés a kerékpárút mentén
A kerékpárút egyik hosszú, egyenes szakasza
Fő utcai mellékútnál felfestett és táblával ellátott útszakasz
A Fő utca egy keskenyebb szakaszán osztatlan gyalog- és kerékpárút került kialakításra
Kerékpárút vége a Templomsor utcai kereszteződésnél
Átvezetés a kerékpárútról az útpálya felületén burkolati jellel jelölt szakaszra a Templomsor utca irányába