Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Árok tisztítás

Győrújbarát község önkormányzata ez év november 20-ig ároktakarítást hirdet a falu területén. Kérjük, hogy a kiszedett hordalékot oly módon helyezzék el kisebb kupacokban az árok mellett, hogy az baleset veszélyt ne okozzon és a szállító jármű által könnyen hozzáférhető legyen. Kérek mindenkit, hogy segítsen rendbe tenni a meglévő árkainkat, annál is inkább, mert ez a telek előtti vízelvezető esetén mindenkinek kötelessége is. További információ 06 96 543651 / 12-es mellék Kolozsvári Gábor település mérnök.