Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Tájékoztatás a Juhászné Árpási Irma kontra Győrújbarát Község Önkormányzata per állásáról

Tájékoztatás a Juhászné Árpási Irma kontra Győrújbarát Község Önkormányzata per állásáról

Juhászné Árpási Irma keresete:
Juhászné Árpási Irma négy cikluson keresztül, 1998. és 2014. között Győrújbarát község polgármestere volt. A polgármesteri tisztsége véglegesen a 2014. október 12-i önkormányzati választás alapján szűnt meg.
A 2010-2014. közötti ciklusban Juhászné Árpási Irmát a jogszabályi rendelkezések szerint összesen 156 nap szabadság illette meg, melyből 109 nap szabadságot vett igénybe. 1 nap szabadság alapja bruttó 20.455,- Ft volt. Az Önkormányzat Juhászné Árpási Irma számára 2014. november 10. napján 613.636.- Ft, illetve 245.455.- Ft, összesen 859.091,- Ft szabadságmegváltást fizetett meg.
Juhászné Árpási Irma 2014. december 23. napján keresetet terjesztett elő az Önkormányzattal szemben, melyben 2.884.091.- Ft szabadságmegváltás, ezen összeg után késedelmi kamat és igazolások kiadására kérte kötelezni az Önkormányzatot. Kereseti kérelmének indokaként előadta, az Önkormányzat 141 napnak megfelelő, a korábbi polgármesteri ciklusaira vonatkozó szabadságmegváltást nem fizetett ki a részére.

Az Önkormányzat jogi álláspontja:
Az Önkormányzat a jogviszony megszüntetése során állásfoglalást kért a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának Vezetőjétől a szabadság megváltás kapcsán.
A Kormányhivatal által adott tájékoztatás szerint a polgármester megválasztásával új foglalkoztatási jogviszony jön létre. A 2010-ben esedékes, ki nem adott szabadság megváltására vonatkozó igény érvényesítéséhez fűződő jog elévülése tehát a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony megszűnésekor, 2010-ben kezdődött, és a munkaviszonyból származó igényeknek megfelelően, 3 év alatt elévült.
Az Önkormányzat ennek megfelelően csak a 2010-2014. közötti ciklusra vonatkozó, el nem évült szabadság igényeket váltotta meg.
Az első fokú bíróság ítélete:
Az első fokon eljárt Győri Közigazgatási és Munkaügyi bíróság Juhászné Árpási Irma keresetét túlnyomórészt elutasította és megállapította, hogy a perbeli esetben a 2006. és 2010. közötti ciklusok tekintetében a felperes polgármesteri foglalkoztatási jogviszonya az új polgármester választásáig, vagyis 2010. október 3. napjáig állt fenn. A 2006-2010. közti ciklusra igényelt szabadságmegváltás iránti igény elévülési ideje is ezen a napon kezdődik, így ezen igény 2013. október 3. napjáig lett volna érvényesíthető. Ugyanezen megállapítás igaz a 2006. előtti ciklusok tekintetében is.
Az ítélet ellen Juhászné Árpási Irma fellebbezést nyújtott be.

A másodfokú bíróság ítélete:
A másodfokú bíróság Juhászné Árpási Irma keresetének eleget téve, az Önkormányzatot 2.884.091.-Ft tőkeösszeg, kamatai, valamint 500.000.-Ft első- és másodfokú perköltség megfizetésére kötelezte.
A másodfokú bíróság ítéletét arra alapította, hogy az Önkormányzat a korábban lezárult ciklusok tekintetében – tehát 2010., 2006 és a korábbi választások időpontjában – maga nem tette meg azokat az intézkedéseket, melyeket a jogviszony lezárása-létesítése kapcsán jogszabályokon alapulóan meg kellett volna tennie, az egyes újraválasztások a foglakoztatási helyzetet érintően a megfelelő okiratokkal nem voltak lekövetve alperesnél.
Az Önkormányzat tehát a másodfokú bíróság szerint azért köteles a szabadság megváltás megfizetésére, a 2010-ben, 2006-ban és korábban a választásokat követően kiállított munkaügyi iratok nem voltak szabályszerűek, nem történt meg a jogszabálynak megfelelő munkaügyi ki- és bejelentés.
A másodfokú bíróság e körben nem vette figyelembe azt az érvelésünket, hogy az Önkormányzat polgármesteri hivatala végezte az adminisztrációt, és a hibás, illetve hiányos bejelentések az akkori polgármester – Juhászné Árpási Irma – felügyelete alatt, az általa felügyelt hivatalban születtek.

Javaslatunk a további eljárásra:
Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal és az első fokú bíróság egybehangzó álláspontja homlok egyenesen ellentétes a másodfokú bíróság döntésével, így javasoljuk a Kúriánál felülvizsgálati kérelem előterjesztését, hogy az ügyben egyértelmű döntés születhessen a legfelsőbb bírói fórumon.
Tisztelettel
dr. Muraközi Gergely