Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Testvértelepülések

Határtalan szeretet
(Egy testvér-települési kapcsolat története)

Mit is jelent egy testvér-települési kapcsolat?
Biztosan vannak,
akiknek semmit, de a mi falunknak, családunknak sokat. Lehetőség új barátok,
távolabbi kultúrák megismerésére, saját és gyermekeink nyelvtudásának
fejlesztésére. Ezért vagyunk aktív tagjai a 2004. március 28-án aláírt
testvér-települési szerződés következtében alakult német-magyar baráti
társaságnak. Örülök, mert mi mindenképp nyertesek vagyunk.

A barátság
2002. szeptemberében indult egy kedves történettel.

Dél-nyugat németországi
Enzkreis járás polgármesterei népes társasággal baráti látogatásra érkeztek
magyarországi testvérmegyéjükhöz, Győr-Moson-Sopron megyébe. A vendégek a festői
szépségű baráti dombok között található Sokoró Ökológiai Park Alapítvány
épületében találkoztak szűkebb hazánk polgármestereivel. Kötetlen ismerkedés
során hamarosan beszélgető párok alakultak ki. Henz Raissle úr, Neulingen
polgármestere nagyon rövid időn belül megtalálta a közös témákat Veronikával, a
csinos győrújbaráti hölggyel, aki kiválóan beszél németül. Mikor úgy döntöttek,
jó lenne a két települést megismertetni egymással, kapcsolatot kialakítani,
Veronika úgy érezte eljött az idő, hogy tisztázzák, nem ő a falu elöljárója és
bemutatta édesanyját, a polgármester asszonyt.

A két főszereplő innét kezdve
már a két polgármester, akik mindketten nyitottan álltak egy határon át ívelő
kapcsolat megteremtése előtt. A folytatás nem váratott magára sokáig. Még ez év
végén megérkezett a szíves invitálás Neulingenből, az adventi vásárukra
szeretettel várják polgármester asszonyt, jegyző urat és természetesen
Veronikát. A kellemesen eltöltött napok programjában szerepelt az iskola, óvoda
megtekintése is, és egyre komolyabban megfogalmazódott mindkét félben egy közös
jövő elképzelése. Ezt misem bizonyítja jobban, mint a viszonzott meghívás. 2003.
tavaszán településünk önkormányzata látta vendégül az ötfős küldöttséget, a
vezetőséggel a helyi lelkész is tiszteletét tette nálunk. Részt vettek a március
15-i ünnepségünkön, melynek kapcsán Magyarország történelmének egy fontos
eseményével is megismerkedhettek.

2003. augusztus a következő jelentős dátum.
Ekkor Neulingen egy uniós pályázat során támogatást nyert, még nem uniós
országgal történő kulturális kapcsolatépítés segítésére. Ekkor már
megfogalmazódott a gondolat, a jól működő kapcsolatot hivatalos formába kell
fektetni.  Egymást követték a látogatások. Még ez év telén az óvoda néhány
képviselője utazott Németországba tapasztalatcserére, melynek témája: a
hagyományőrzés. Itt egymás módszereivel, eszközeivel, népi játékokkal,
szokásokkal ismertették meg egymást. A németek vendégszeretete pótolta az
esetleges nyelvi hiányosságokat, mindenki jól érezte magát, élményekkel, új
információkkal felvértezve tért haza kis küldöttségünk. Az idő ahogy telt, egyre
szorosabb volt az együttműködés több területen. Érett a nagy összefogás
gyümölcse.

Eljött a várva-várt nap. 2004. március 28-án ünnepélyes
képviselőtestületi ülés keretében került sor a Győrújbarát-Neulingen
testvér-települési szerződés aláírására. Az eseménynek helyt adó sportcsarnok
megtelt a falu lakosságával. Az aláírást ünnepség követte, ahol településünk
büszkesége a Csobolyó néptánc együttes bemutatója mindenkit magával ragadott.
Méltó megkoronázása volt ennek a fontos eseménynek.

A szerződés megkötése
után kezdődtek, illetve folytatódtak az országok megismerését szolgáló
látogatások. Nyáron elsősorban szociálisan rászorult rászoruló gyerekek számára
nyílt meg a lehetőség egy külföldi vakációzásra. Német partnerünk – ismét
pénzügyi támogatással- tábort szervezett neulingeni és győrújbaráti fiataloknak.
Közösen töltöttek felejthetetlen három hetet, együtt tevékenykedtek, sütöttek,
főztek, szórakoztak és tanultak. Több gyermek kötött talán életre szóló
barátságot, a folyamatos levelezésnek is köszönhetően néhányan sikeres középfokú
nyelvvizsgát tettek.

Szerencsére a felnőtt lakosság is „vevő" volt az új
lehetőségekre. Mindkét településen megalakult a Baráti Társaság, és az elnevezés
nem csak formalitás és nem csak a községnévből következik. Minden évben
találkozunk, egyik évben Győrújbarát a vendégfogadó, másik évben Neulingen. Az
elszállásolás mindig családoknál történik. Ez adja meg az igazi alapot egy mély
baráti kapcsolatra. Nem mindenki tud németül, de problémát ez sosem okozott. A
tagok nyelvismerete folyamatosan fejlődik. Akadnak olyanok, akik teljesen
kezdőről már egész jó társalgási szintre jutottak. A németek között van, aki
beszél magyarul, néhányan az 50-60-as években települtek ki a Vajdaságból egy
jobb élet reményében. Ők meghatározó tagjai a társaságnak, de mégsem mondható,
hogy csak nekik köszönhetően alakult ilyen kedvezően a folyamat. Mindkét részről
az elnök rendkívül nagy szervezőképességű és tenni akaró személy, akik az
esetlegesen felmerülő nehézségeknél is mindig a megoldást keresik és nem a
menekülést. Eredményeket csak így, ilyen hozzáállással lehet elérni. Persze
nagyon fontos a megfelelő háttér is, a tagok töretlen lelkesedése. Szerencsére
mindig vannak új élmények, amelyekből lehet feltöltődni és erőt meríteni a
feladatokhoz. Mert valljuk be őszintén, sok munkát kíván a kapcsolat. Olyan,
mint egy virág, mindig ápolni kell, hogy éljen, virágozzon.

Családunk két
évvel ezelőtt csatlakozott, amikor tavasszal német gyerekek fogadását vállaltuk.
Gyermekeink ekkor már évek óta tanulták a német nyelvet, de ez volt az első
alkalom, hogy megtapasztalhatták a tanórai német és a németek által beszélt
nyelv különbségét. Az első nap nehézsége után már semmi gond nem volt. Ha
kellett, férjemmel segítettünk. Ő évekig dolgozott Ausztriában, így a kiejtés és
az idegen hangzás nem okozott gondot én magam pedig kezdtem felfrissíteni 20
évvel ezelőtti tanulmányaimat. Mindenki jól járt és persze egyre jobban beszélt,
értett. Együtt jártak iskolába lányainkkal a fiatalok, délutánonként közös
programokon vettek részt. Gyorsan eltelt az 1 hét. A búcsú napját mindenki
megkönnyezte.

Nyáron már a legidősebb lányunk tölthetett Neulingenben három
hetet, nyelvtanulás céljából. Vendéglátóival nagyon megszerették egymást, a két
család között szoros barátság alakult ki. Mindkét részről megvan a szándék a
folyamatos kapcsolattartásra, azóta is legalább kéthetente e-mailt váltunk.
Többször találkozunk személyesen, már nemcsak a nyári baráti társasági
kirándulásoknak köszönhetően, hanem azon kívül tavasszal és ősszel is
meglátogatjuk egymást. Petra lányunkat tavaly nyáron (2008-ban) is fogadták,
sőt, nagyon várták. És várják most is, amikor már a testvérével együtt utaznak
Németországba ismét 3 hétre. Középső gyermekünk, talán ennek a kapcsolatnak
köszönhetően választott két tanítási nyelvű idegenforgalmi középiskolát.
Mindketten hamarosan nyelvvizsgát tesznek. Ők biztosan nyertesei az Uniónak.

A közös kirándulások alkalmával mindkét fél igyekszik a lehető legtöbbet
megmutatni saját kultúrájából, szokásaiból, ételeiből, természeti szépségeiből.

Fontos találkozópontja a kapcsolatnak a neulingeni adventi vásár is, ahol minden
évben részt veszünk magyar különlegességekkel, helyben főzött magyaros
ételekkel.

2005-ben az Európai Unió parlamentjét is meglátogattuk a
Strasbourgban, német partnereink szervezésében. Felejthetetlen élmény volt.
Megtudtuk például azt is, hogy miért nincs az épület tetejének egyik részén
tető, csak a függőleges szerkezet; az épület is jelképezi, hogy az Európai Unió
nem zárt egység, hanem nyitott mindenki előtt.

Nézzük, honnét is ered
a testvér-települési kapcsolat rendszere? Miben segíti az EU?

A
partnerség legkorábbi formája Európában a német  Padeborn városa és a
francia La Mans között volt már 836-ban, bár a modern testvérvárosi kapcsolatot
csak 1967-ben vették fel. A legelső hivatalos testvérvárosi kapcsolat 1920-ban
alakult ki a brit Keighley és a francia Poix du Nord város között.

A második
világháború után vált gyakoribbá az ilyesfajta egyezmény, acélból, hogy az
európaiakat közelebb hozza egymáshoz és elősegítse egymás jobb megértését,
határokon átnyúló projektek létrehozását. Bár leginkább európára jellemző, már a
többi kontinensen is találunk ilyen együttműködésre példát. Jelenleg 3000
létezik szerte a világon.

A testvérvárosi kapcsolatokat az Európai Unio is
támogatja 1989 óta. 2003-ban mintegy 1300 projektre mintegy 12 millió euró
támogatást határoztak meg. Jelenleg is találkozhatunk pályázati kiírással, az
„Európa a Polgárokért" 2007-2013 program részeként. A pályázat kiírója az EU
Bizottság, a pályázatokat Brüsszelbe kell beadni, ott történik a kiértékelés,
kiválasztás is.

Az Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR) szorosan
együttműködik az Európai Bizottsággal, (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság)
a modern, jó minőségű testvér települési kezdeményezések előmozdítása érdekében,
lehetőleg a közösség minél nagyobb részének bevonásával. Célja általában az
oktatás területén az intézmények nevelési-oktatási terveinek, módszereinek
megismerése, diákok táboroztatása, pedagógusok tapasztalatcseréje. A kultúra
területén: nemzeti örökségek bemutatása, amatőr csoportok bemutatkozása,
sportversenyek rendezése, valamint gazdasági vonalon kistérségek speciális helyi
termékeinek bemutatója.

Büszkék lehetünk rá, hogy községünk vezetői
felvállalták egy ilyen kapcsolat gondját, örömét, ezzel lehetőséget teremtve a
lakosságnak egy határtalan szeretet megtapasztalására.

Holperné Villányi
Ildikó

Testvértelepüléseink