Header

Győrújbarát Község Önkormányzata

Telefon: +36 96 / 543 - 651
Mobil: +36 / 20 457 8084
E-mail: titkarsag@gyorujbarat.hu
Régi weboldal (archívum)
Logo
Egészségház építése

Kedvezményezett: Győrújbarát Község Önkormányzata, 9081 Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 9.
Projekt címe: EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE GYŐRÚJBARÁTON
Projekt azonosítószáma: TOP-4.1.1-15-GM-2016-00003
Támogatás mértéke: 100%
Szerződött támogatás összege: 80.000.000 Ft
Tervezett befejezési dátum: 2018.12.31.

 

A projekt tartalma

Győrújbaráton jelenleg az egészségügyi alapellátás három önkormányzati tulajdonú és egy bérelt ingatlanban zajlik. Mind a négy épületről elmondható, hogy méretükből kifolyólag az egészségügyi funkciónak nem tudnak maradéktalanul megfelelni, továbbá egyik sincs megfelelően akadálymentesítve, műszakilag mindegyik leamortizált. Két épület megközelíthetősége rossz és balesetveszélyes. Mindegyik épület elavult állapotú, energiahatékonysági szempontból nem megfelelő és nem költséghatékony. Egyik épület sem bővíthető oly módon, hogy valamennyi egészségügyi alapellátásnak helyet biztosíthasson. Az egyenlő esélyű hozzáférés, a szélesebb körű szolgáltatásnyújtás, a hosszútávú fenntarthatóság és a gazdaságosság érdekében tehát az Önkormányzat kénytelen egy új épületet kialakítani. Továbbá a település lakosságszáma folyamatosan nő és egyre magasabb a fiatalok aránya az élve születések számának emelkedése, illetve a betelepülők számának növekedése miatt. Így mindenképpen fontos a meglévő ellátási struktúra fenntartása, mivel szükség van a meglévő orvosi praxisokra és nagyobb feladat hárul a védőnőkre is a településre jellemző fiatalodó társadalmi tendencia miatt.

A projekt célja tehát a település valamennyi egészségügyi alapellátásának (két felnőtt háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, egy gyermekorvosi praxis, ami az iskola-egészségügyi ellátásnak is helyet biztosít, és a két védőnő által végzett védőnői szolgálat) egy új épületbe, egy nettó 400 m2-es egészségházba történő integrálása, melynek eredményeképpen megvalósul az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása oly módon, hogy az új épület megfelel a kor színvonalának, minőségi elvárásainak, figyelembe véve a település adottságait és igényeit. A hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében az új épület teljesen akadálymentes módon kerül kialakításra, melynek eredményeképpen a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen, biztonságosan, segítség nélkül hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. Specifikus cél továbbá az eddig elvégzett szűrővizsgálatok kiegészítése különböző prevenciós, egészségmegőrző vagy a betegségek kezelésében segítséget nyújtó előadások, programok szervezésével, melynek eredményeképpen javul az egészségügyi ellátás színvonala, szélesebb körű lesz a településen elérhető prevenciós tevékenységek köre, valamint idővel javulnak az egészségügyi mutatók és növekszik a település népességmegtartó ereje. A projekt keretében bővül az eszközpark, melynek eredményeképpen javulnak az egészségügyi alapellátás feltételei az életmentés terén, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség. Az egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására multifunkcionális helyiség kerül kialakításra. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 9 darab parkoló-férőhely, valamint babakocsi tároló és szabad téri bicikli tároló létesül. A telekhatáron belül zöldfelület rendezés valósul meg.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásából valósul meg. A Támogatási Szerződés a 2017.06.22-én hatályba lépett.

 

2018 | 12 | 05

GYŐRÚJBARÁT Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

EGÉSZSÉGHÁZ ÉPÍTÉSE GYŐRÚJBARÁTON című projekt zárásáról

Győrújbarát Község Önkormányzata 2017. I. félévében „Egészségház építése Győrújbaráton” címmel, (pályázati azonosító: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00003), 80.000.000 Ft összegű, nem visszatérítendő támogatást nyert el. 2018. év őszén a projekt sikeresen megvalósult, az új egészségház felépült.

 

Projekt főbb adatai:

Kedvezményezett neve: Győrújbarát Község Önkormányzata

Projekt címe: Egészségház építése Győrújbaráton

Szerződött támogatás összege: 80.000.000 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt teljes költsége: 251 128 881 Ft

A megvalósítás időszaka kezdete: 2017.02.01.

A projekt fizikai befejezés ideje: 2018.12.31.

 

A projekt keretén belül a település valamennyi egészségügyi alapellátásának (két felnőtt háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, egy gyermekorvosi praxis, ami az iskola-egészségügyi ellátásnak is helyet biztosít, és a három védőnő által végzett védőnői szolgálat) egy új épületbe, egy nettó 400 m2-es egészségházba történő integrálása történt meg, melynek eredményeképpen megvalósult az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása. Az új épület megfelel a kor színvonalának, minőségi elvárásainak, figyelembe véve a település adottságait és igényeit.

A hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében az új épület teljesen akadálymentes módon került kialakításra, melynek eredményeképpen a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen, biztonságosan, segítség nélkül hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. A projekt keretében bővült az eszközpark, melynek eredményeképpen javulnak az egészségügyi alapellátás feltételei az életmentés terén, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség. Az egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására multifunkcionális helyiség került kialakításra. A fejlesztés eredményeként a hatályos előírásoknak megfelelő mennyiségű parkoló-férőhely, valamint babakocsi-és szabadtéri kerékpár tároló létesült. A telekhatáron belül zöldfelület rendezés valósult meg.

Az épület ünnepélyes átadására 2018.10.19-én került sor.